YENİ FİKİR HABER

SURİYELİ GÖÇMEN SORUNUNA GENEL BAKIŞ/Buse KESKİN (Makale Dalında Birinci Olan Eser)

09-11-2017

*Buse KESKİN/ Adnan Menderes Üniversitesi Lisans Öğrencisi, **Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneği (Yeni Fikir SAM)’ın  T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın  PRODES dahilinde Türkiye Kızılay Derneği Aydın Şube Başkanlığı ve Adnan Menderes Üniversitesi ortaklığında yapılan “Göçmen Sorununa Genç Bakış” İsimli yarışmada Makale dalında BİRİNCİ  olan eser.

SURİYELİ GÖÇMEN SORUNUNA GENEL BAKIŞ**

Buse KESKİN*

 

GİRİŞ

 

 

Suriye iç savaşı insanlık tarihinin tanık olduğu en büyük zorunlu iç ve dış göçe neden olmuştur.Suriye’de ki dış göçten en büyük payı ülkeler arasında Türkiye almıştır. Resmi rakamlara göre Türkiye’deki mülteci sayısı 3 milyonun üzerindedir. Göçmen nüfusunun bu kadar kısa bir sürede ve böylesine büyük artış ile büyük ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurması kuşkusuzdur. Ayrıca, Türkiye’nin bütün şehirlerinin mülteci dağılımından eşit pay almamaları, yoğun mülteci göçleri ile yüz yüze kalan Suriye’ye yakın şehirlerde ekonomik ve sosyal sonuçların çok daha büyük boyutlara ulaşması anlamına gelmektedir. Suriyelilerin durumuna dikkat çekme ve bütün zorluklara rağmen Hükümetin milyonlarca göçmene misafirlik yapmasının doğurduğu sorunlarına çözüm bulmalarına ve uluslararası arenada çabalarına destek vermektir.  Bütün dünyanın bir insanlık sınavı verdiği Suriye savaşı ikiyüzlülükleri de ortaya koymuş durumda. Yüzyılın göç dalgasında komik rakamlar ile göç alan, göçmenler için sınıra duvar ören, dinini değiştirme şartıyla göçmen kabul eden, Avrupa’nın göbeğinde düzensiz ve insani şartlardan yoksun kamplar kuran batı Yaklaşık 3 milyon Suriyeli göçmeni misafir eden Türkiye’yi bu konuda yalnız bırakmıştır. Bu sınavda sınıfta kalan batı kendi ikiyüzlülüğünü örtmek için Türkiye’yi belirli alanlarda eleştirerek odak noktasını değiştirmeye çalışmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’nin gösterdiği olağanüstü çabaya değinerek batının insani değerler noktasında nasıl üç maymunu oynadığını ele almaya çalışacağız.

1-SURİYEDE’Kİ DURUM

Suriye’de Mart 2011’de başlayan ve devam etmekte olan kriz, 500.000’den fazla insanın öldüğü bunların 70.000 çocukların ölümü ile sonuçlanmış milyonlarca insanın yaşadığı yeri terk etmesine neden olmuştur. Çevre ülkelere göç eden 7 milyonu aşkın insan ve ülke içerisinde evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınanlarla birlikte toplamda 14 milyondan fazla Suriyeli krizden doğrudan etkilenmiştir. %75’inden fazlasını çocuk ve kadınların oluşturduğu mültecilerin büyük çoğunluğu kamplar dışında zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmektedir.

    *İHH 2014 Suriye raporu    *İHH İnsani sosyal araştırmalar merkezi \ Zümrüt sönmez

2-TÜRKİYE’Yİ TERCİH ETMELERİNDEKİ ETKENLER

Türkiye ve Suriye halkının geçmişten gelen tarihi bağları ve Kendi akrabalarının burada olması ve sınıra en yakın yer olması göç etmenlerinde ki en önemli sebeplerdendir. Osmanlıdan bu yana beraber yaşayan bu toplumların yaşantıları da hemen hemen aynı olduğu için Suriyeliler Türkiye ye göç etmeyi daha güvenilir bulmuşlardır. Türkiye’nin ekonomik yapısının ve İstihdam olanaklarını da göz onunda bulunduran Suriyeliler Türkiye toplumunun yardım severliğini bilip bu yüzden burayı tercih etmiştir.Türkiye’nin Suriyeli mülteci krizine verdiği yanıt, ayırmış olduğu kayda değer kaynaklara ve çok sayıda olumlu politika uygulamalarına rağmen, krizin başlamasının üzerinden birkaç yıl geçmesinin ve ülkedeki mülteci sayısının sürekli olarak artmasının ardından, giderek görünür bir biçimde ne kadar sınırlı olduğunu ortaya koyuyor. Ancak eksiklerine rağmen, hükümetin politikaları, mülteci krizi için bir bütün olarak sorumluluk almayan uluslararası toplumun gösterdiği başarısızlıkla kıyaslandığında büyük bir tezat oluşturuyor.

3-AVRUPA’NIN SORUNA BAKIŞI

Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır, toplamda Suriye’den gelen 5 milyon mülteciyi, yani dünya çapındaki Suriyeli mültecilerin yüzde 95’ini barındırıyor. Bu beş ülkeden üçü -Türkiye, Lübnan ve Ürdün- mülteci krizine verilen yanıttaki sorumluluğun büyük bir bölümünü, Birleşmiş Milletler’in desteğiyle (özellikle de Lübnan ve Ürdün) yükleniyor. Bu krize verilecek uluslararası insani yanıtın liderliğini BMMYK yapıyor ancak onun da kapasitesi oldukça yetersiz düzeylerde verilen fon taahhütleriyle sınırlı. 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle, BM’nin 2014 yılı içi talep ettiği 3,74 milyar ABD dolarının yalnızca yüzde 51’i sağlanmış durumda. Dünyanın en varlıklı ülkeleri, yetersiz düzeyde verdikleri fon taahhütlerine ek olarak, Suriyeli mültecileri diğer açılardan da yarı yolda bırakıyorlar. Bir ülkenin mültecilere ikamet ve destek sunduğu yerleştirme kotaları ile geçici ikamet ve aile birleşimini içeren insani kabul kotaları için verilen vaatler hâlâ utanç verici bir düzeyde düşük kalmaya devam ediyor. Türkiye, Eylül 2014’te, yalnızca üç gün içinde Suriye’den 130.000 kadar mülteciyi kabul etti. Bu rakam, tüm Avrupa Birliği’nin geçen üç yıl içinde kabul ettiğinden daha fazla Avrupa dışındaki çok sayıda zengin ülke de benzer bir biçimde cömert olmayan bir tutum içinde. Örneğin, 1979- 1980 yılları arasında 18 ay gibi bir sürede 60.000 Hindiçinli mülteciyi kabul eden Kanada, toplamda sadece 200 Suriyeli mülteciyi yerleştirme programına alacağını taahhüt etti. Ancak krizin üzerinden üç buçuk yılın geçtiği Ekim 2014 tarihi itibariyle, bu denli düşük bir hedefin bile tutturulup tutturulamadığı belirsiz. 2015 verilerine göre Batılı ülkelerin kabul ettikleri mülteci sayıları şu şekildedir.

Almanya 125.441, Sırbistan 109.054, İsveç 80.360, Macaristan 54.125, Avusturya  23.757, Hollanda 18.096, Bulgaristan 15.714, Danimarka 13.230,  İsviçre 8.683, İngiltere 7.510, Fransa    8.050, Belçika 8.230, İspanya 6.253, Norveç 7.845,Yunanistan 3.962, Karadağ 2.962, Kıbrıs      2.622, Romanya 2.332, İtalya 2.168, Makedonya 2.057, Malta 928, Polonya 718, Finlandiya             656 ,Hırvatistan 352, Çek Cumhuriyeti 304, Lüksemburg 241, Portekiz 188, Arnavutluk187, Slovenya 187, İrlanda 101, Bosna Hersek 100, Letonya  89,  Slovakya 61, Estonya  42,  Litvanya 28, İzlanda 14,  Lihtenştayn 5

    *http://www.haber3.com/hangi-ulkede-kac-multeci-var-3643929h.htm

 

 

4-TÜRKİYE’NİN SORUNA BAKIŞI VE SONUÇ

Suriye’den Türkiye’ye mülteci akışı, 29 Nisan 2011 tarihinde Suriye’deki çatışmalardan kaçan 250-300 kadar Suriye vatandaşının Türkiye topraklarına sığınma talebinde bulunmasıyla başladı. Türkiye, 2009 yılında Suriye ile karşılıklı olarak almış olduğu vizeleri kaldırma kararı çerçevesinde mülteci krizi karşısında “açık kapı” politikasını benimsedi ve sığınmacıların barınması için Hatay ilinde kamplar kurdu. Türkiye, Suriyeli sığınmacılara yönelik çabalarının, Suriye’deki krizin çözülmesi yönündeki siyasi çabaların yerini alamayacağının bilincindeydi. Bu nedenle, öncelikle Başar Esad’ın reformlar yapması konusunda yoğun bir çaba gösterdi. Bu politika sonuç vermeyince, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. BM’nin sorunun çözümü yolundaki çabalarına destek veren Türkiye, bölgesel ve uluslararası aktörlerin krizin çözümünde etkisiz kaldığını görerek, Suriye muhalefetini desteklemeye başladı.  Türkiye iyi donanımlı kampları kısa sürede hizmete koyarak mülteci akınına yönelik ilk müdahaleyi yaptı ancak kamplar kısa vadeli bir probleme çözüm niteliğinde kurulmuştu. Suriye’deki savaşın uzaması, Nisan 2011’deki ilk mülteci akınından sonra Türkiye’ye giren Suriyeli sayısının hızla artmasına sebep oldu. Bunların yaklaşık yüzde doksanı kamp alanlarının dışında; çoğunlukla ülkenin Güneydoğu bölgesindeki kentlerde, Ankara ve İstanbul gibi diğer şehirlerde yaşamlarını sürdürüyor. Türkiye’deki Suriyelilerin geçici ‘misafir’ olmayacağının anlaşılması ile giderek büyüyen mülteci krizi için daha geniş kapsamlı bir adaptasyon gerekliliği de ortaya çıktı. Türkiye bu aşamada ülkedeki varlıklarını devam ettirmek isteyen ‘kalıcı mültecilere yönelik kurumsal ve altyapısal kapasitesini geliştirmeye başladı. Mültecilerin uzun vadeli entegrasyonu ve yerleşimi, özellikle krizin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda kapsamlı ve titiz bir yaklaşım gerektiriyor. Bu entegrasyon sürecinde karar alıcılar, uygulayıcılar, ile sağlık, eğitim, istihdam gibi farklı alanlarla ilgili sivil toplum örgütleri arasında işbirliği de bir diğer önemli konu. Bunun yanı sıra, güçlü bir uluslararası destek ve işbirliği de gerekiyor. Suriye’deki savaşın ve insani krizin altıncı yılının eşiğinde Türkiye büyük bir mülteci sorunu ile karşı karşıya kaldı. Resmi kaynaklara göre Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için harcamış olduğu para 9.5 milyar doları yani bugün ki kur ile 24 milyar lirayı aşmıştı. Bu harcamaya uluslararası kuruluşların katkısı ise 418 milyon dolarda yani 1,2 milyar lira da kaldı. Suriyeliler için Türkiye’nin harcadığı yıllık ortalama 5,3 milyar liranın ekonomideki yeri ise bütçe rakamları göz önüne alındığında daha iyi anlaşılıyor. 2016 bütçesin de iç işleri bakanlığına ayrılan bütçe 4,5 milyar oldu. Suriyeliler için harcanan para şimdiden bunu aşmış durumda. Diyanet işleri başkanlığının gelecek yıldaki ödeneği 6,4 milyar lira. Bu artış hızıyla önümüzdeki yıl Suriyelilere harcanan paranın diyanet bütçesini de aşması bekleniyor. Oysa UNCHR e göre uluslararası fondan Türkiye ye 624 milyon dolar akıtılması gerekiyor. Ancak şu zamana kadar akıtılan fon miktarı 134 milyon dolar. Ve Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için harcadığı para 6 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

AFAD, ‘’Suriye Raporları’’ https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=747&ID=16.

* UNCHR, ‘’Mülteci Bilgileri’’ http://www.unhcr.org/turkey/home.php.__________________________________________________________________

 

AN OVERVIEW OF THE SYRIAN MIGRATION PROBLEM

 

CONTENTS

INTRODUCTION

1.THE SITUATION IN SYRIA

2.THE FACTORS(EFFECTS) IN CHOOSING TURKEY

3.THE OVERVIEW OF EUROPE TO THE PROBLEM

4.THE OVERVIEW OF TURKEY TO THE PROBLEM AND THE RESULT

INTRODUCTION

Syrian civil war has caused the largest forced internal and external migration witnessed in human history. Among the countries, Turkey has the biggest share of the external migration in Syria.  According to official figures, the number of refugees in Turkey is over 3 million. There is no doubt that the rising immigrant population has such great economic and social consequences in such a short period of time.  Moreover, the fact that not all cities of Turkey receive equal share of the refugee distribution means that economic and social consequences can reach much larger dimensions in cities near Syria, which face immigrant refugee migrations. To draw attention to the situation of the Syrians and to support their efforts in the international arena to find solutions to the problems caused by the millions of immigrant hosted by the Government despite all the difficulties. The war of Syria, where the whole world has given a humanity test, has also revealed hypocrisies.  Europe, who received with funny figures the immigrants in the immigration wave of the century, has built a border wall for immigrants, has accepted immigrants on condition of religion exchange, irregular and lack of humane conditions in the heart of Europe left turkey, who hosted approximately three million Syrian immigrants, alone in this issue.  The western, who failed in this humanity test, is trying to change the focus by criticizing Turkey in certain areas in order to cover their own hypocrisy. With this study, we will try to figure out how the western play three wise monkeys at the point of humankind’s values referring to the extraordinary effort that Turkey has shown.

1.     THE SITUATION IN SYRIA

The ongoing crisis in Syria that began in March 2011, led to the deaths of more than 500,000 people where 70,000 of them were children, have resulted millions of people to abandon the land they lived. More than 7 million people who migrating to the neighbouring countries are totalling into more than 14 million people by including those who abandoned their homes and took refuge in safe areas within the country, have been directly affected by the Syrian crisis. The overwhelming majority of refugees, more than 75% of whom are children and women, continue to live under difficult conditions outside the camps.

*IHH 2014 Syria report       *IHH humanitarian social research center \ Zümrüt sönmez

      2.THE FACTORS(EFFECTS) IN CHOOSING TURKEY

Historical ties of the people of Turkey and Syria from the past and their closest relatives being here and being closest to the border are the most important reasons for migration. Since the lives of these communities living together since the Ottomans are almost the same, the Syrians have found it more reliable to immigrate to Turkey. Taking into consideration the economic structure of Turkey and the employment opportunities, the Syrians preferred the help of Turkish society knowing how hospitable they are. Turkey's response to the Syrian refugee crisis, after a couple of years since the start of the crisis, shows how limited it is with the continuous increase in the number of refugees in the country, despite the considerable resources and many positive policy implementations. But despite their shortcomings, the government's policies are in stark contrast when compared to the failure of the international community to take responsibility for the refugee crisis as a whole.

       3.THE OVERVIEW OF EUROPE TO THE PROBLEM

Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt have a total of 5 million refugees from Syria, 95 percent of the world's Syrian refugees.  Three of these five countries - Turkey, Lebanon and Jordan - are largely responsible for the response to the refugee crisis, supported by the United Nations (especially Lebanon and Jordan). Three of these five countries - Turkey, Lebanon and Jordan - are largely undertaking the responsibility for the response to the refugee crisis, supported by the United Nations (especially Lebanon and Jordan). The UNHCR is leading the international humanitarian response to this crisis, but its capacity is limited by funding commitments at very insufficient levels. As of October 15, 2014, only 51 percent of the US $ 3.74 billion requested by the UN for 2014 has been provided. The world's wealthiest countries, in addition to their insufficient funding commitments, are leaving Syrian refugees in the half-way in other respects. The commitments made by the settlement quota and residence of a country to the refugees, as well as the humanitarian quota, including temporary residence and family reunification, are still low at an embarrassing level. In September 2014, Turkey accepted about 130,000 refugees from Syria in just three days. This figures shows a large number of richer countries outside Europe, which the whole European Union has adopted in the past three years, are in a similarly unfavourable  attitude. For example, Canada, which received 60,000 Indigenous refugees during the 18 months of 1979-1980, committed to receive only 200 Syrian refugee placement programs in total. However, as of October 2014, three and a half years after the crisis, it is unclear whether such a low target could be secured or not. According to 2015 figures, the number of refugees accepted by Western countries is as follows.

Germany125.441, Serbia 109.054, Sweden80.360, Hungary 54.125, Austria  23.757, Netherlands 18.096, Bulgaria 15.714, Denmark 13.230,   Switzerland8.683, Britain 7.510, France 8.050, Belgium 8.230, Spain 6.253, Norway 7.845,Greece 3.962, Montenegro 2.962, Cyprus     2.622, Romania 2.332, Italy 2.168, Macedonia 2.057, Malta 928, Poland 718, Finland  656 , Croatia 352, Czech Republic 304, Luxembourg 241, Portugal 188, Albania 187, Slovenia 187, Ireland 101, Bosnia and Herzegovina 100, Latvia  89,  Slovakia 61, Estonia 42,  Lithuania28, Iceland 14,  Liechtenstein 5

*http://www.haber3.com/hangi-ulkede-kac-multeci-var-3643929h.htm

    4.THE OVERVIEW OF TURKEY TO THE PROBLEM AND THE RESULT

The flow of refugees from Syria to Turkey began with the request of asylum to Syrian citizens of 250-300 who fled from the conflicts in Syria on 29 April 2011. Turkey adopted the "open door" policy against the refugee crisis within the mutual withdrawal of visas that it had been taken with Syria in 2009 and set up camps in the province of Hatay for the shelter of asylum seekers. Turkey was aware that its efforts towards Syrian refugees would not take the place of the political efforts to resolve the crisis in Syria. For this reason, first of all, Turkey wanted Başar Assad to make an intense effort to carry out reforms. When this policy failed, Turkey decided to cut diplomatic relations with Syria.  Supporting the efforts of the UN to solve the problem, Turkey began to support the Syrian opposition, seeing that regional and international actors were ineffective in resolving the crisis. Turkey made the first intervention to refugee floods by putting well-equipped camps into service in a short period of time, but the camps were established to solve a short-term problem. The prolongation of the war in Syria caused the rapid increase in the number of Syrians entering Turkey after the first refugee flow in April 2011.  About ninety percent of them are outside camp areas; Mostly in cities in the Southeastern part of the country, and in other cities like Ankara and Istanbul. With the acknowledgment that the Syrians in Turkey will not be temporary 'guests', a need for a broader adaptation to the growing refugee crisis has also emerged. At this stage, Turkey has begun to develop its institutional and infrastructural capacity for 'permanent refugees' who want to maintain their assets in the country. The long-term integration and settlement of refugees require a thorough and rigorous approach, especially when considering the magnitude of the crisis. Cooperation between non-governmental organizations in different fields such as decision-makers, practitioners, health, education and employment is another important issue in this integration process. In addition, strong international support and cooperation is needed as well. On the verge of the sixth year of the war in Syria and the humanitarian crisis, Turkey is vis-a-vis with a major refugee problem. According to official sources, the money that Turkey has spent for Syrian refugees has exceeded 9 billion dollars, which is 24 billion liras with today's exchange rate. The contribution of international institutions to this expenditure was 418 million dollars, that is 1.2 billion liras. For the Syrians, Turkey's average annual expenditure of 5.3 billion liras in the economy is better understood when budget figures are taken into consideration. The budget allocated to the interior ministry on the 2016 budget was 4.5 billion. The money spent for the Syrians has already exceeded the reserved amount. The next year's allocation for the Religious Affairs Department is 6.4 billion liras. It is expected that the increase in the amount of money spent on the Syrians next year will exceed the amount given for the Religious Affairs Department. Whereas, according to UNHCR, 624 million dollars should be given to Turkey from the international fund.However, the amount of funds given up to this time is $ 134 million. And the money Turkey spent on Syrian refugees was recorded as 6 billion dollars.

*AFAD, '' Syrian Reports '' https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=747&ID=16.

*UNHCR, '' Refugee Information '' http://www.unhcr.org/turkey/home.php.

 

 

 

 

 

AN DIE SYRISCHEN EINWANDERER AUD DEN JUNGEN AUGENBLICK

 

/ALMANCA 

EINFÜHRUNG

 

Der Innenkrieg in Syrien war der größter Grund des Innen- und außeneinwanderung, indem die Menschheit der Geschichte erlebthat. Die Türkei hat von der Einwanderung des Außens den großen Teil aufgenommen. Nach offizziellen Angaben leben in der Türkei  etwa über 3 Milionen Migranten. Die Zahl der Einwanderer stieg in kurzer Zeit sehr hoch. Diese Erhöhung wird ja warscheinlich ökonomische und soziologische Ergebnisse mitbringen. Außerdem konnt man in der Türkei nicht in allen Stӓdten eine gleiche Verteilung machen. Die Stӓdte nӓhe von Syrien haben mehr ökonomische und soziologische Ergebnisse erlebt.

Obwohl man sehr viele schwierigkeiten erlebt hat, hat die Regierung über Milionen Migranten gegen die Probleme und der Mühe auf der internationale Arena  unterstüzt.

Die ganze Welt wird mit dem Krieg in Syrien als die Menschheit geprüft und man kann da sehen, daß es die Heuchelei herausgestellt hat. Der Westen, der in Mitte Europas unordentliche und unmenschliche Stellen gelagert hat, hat die Türkei,die über 3 Millionen Einwanderer begrüßt, allein gelassen. Die Europa hat mit den komischen Zahlen bei der Jahrhundert Einwanderungswelle teilgenommen und hat für sie eine Wand gestellt, indem man sein Religion geӓndert soll. Der Westen hat die Prüfung nicht bestanden ist durchgefallen und wollte seine Heuchelei verstecken. Der Westen kritisierte immer deswegen die Türkei und wollte als Ziel die Türkei zeigen. Mit diesen Aufsatz möchten wir über die große Mühe der Türkei zeigen. Dazu auch möchten wir zeigen, wie Europa sich bei dieser Situation als die drei Affen gespielt hat.

1-DER FALL IN SYRIEN

Der Krieg in Syrien hat im Mӓrz 2011begonnen und die Kriese geht weiter. Es sind über 500.000 Menschen,von denen aus 70.000 Kinder, gestorben. Das war der größte Grund, daß die Menschen ihre eigene Heimat verlassen mussten. Mehr als 7 Millionen Menschen in die Nachbarländer und Länder wanderten direkt betroffen von ihren Häusern in der syrischen Krise in mehr als 14 Millionen insgesamt mit denen verlassen, die Zuflucht in einem sicheren Bereich zu suchen. Davon mehr als 75 % Kinder und Frauen leben immer noch unter schwierigen Bedingungen in Flüchtlingslagern.

*İHH 2014 Berichte aus Syrien *İHH Menschen Soziale Forschungs Zentrum / Zümrüt Sönmez

2-DIE FAKTÖREN WARUM SIE DIE TÜRKEI WӒHLTEN

Türkei und Syrien hatten seit der Vergangenheit eine historische Verbindung und Ihre Verwandten lebten hier. Türkei ist in der Nӓhe der Grenze, deswegen auswanderten sie hierher. Die Syrische fanden in die Türkei auszuwandern noch mehr in Sicherheit, weil sie seit der Osmanische gemeinsam lebten. Das Lebensart war so ӓhnlich in der Türkei. Sie wussten die Ökonomische Struktur in der Türkei und die Möglichkeiten der Arbeitsstellen. Die Syrische wussten auch wie Türken eine Hilfbereite Gesellschaft hat, deswegen wӓhlten sie die Türkei.

 

Die Türkei beantwortete an den Syrischen Krisen, sie hatten positive Anwendungen bei der Politik. Nach ein paar Jahren seit dem Beginn der Krise und die Zahl der Flüchtlinge im Land eine kontinuierliche Steigerung folgen, zeigt es, wie es begrenzt ist. Doch trotz fehlen die Politik der Regierung als Ganze der Verantwortung für die Flüchtlingskrise zu schaffen, die ein großer Kontrast im Vergleich zu dem Scheitern herstellen.

3-DIE ANSICHT DER EUROPAS

Die Türkei ist ein Gastgeber für  Libanon, Jordanien, Irak und Ägypten, insgesamt für 5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien.Also die Türkei ist die Heimat der syrischen Flüchtlinge 95 Prozent Weltweit.

Drei dieser fünf Länder Türkei, Libanon und Jordanien- haben die größte Verantwortung der Vereinten Nationen die Flüchtlingskrise in der gegebenen Antwort auf einen großen Teil  (vor allem Libanon und Jordanien) getragen.Die Führung der internationalen humanitären Reaktion auf die Krise hat der BMMYK gemacht, aber durch die Kapazität ihres Engagements ist es in ganz unzureichenden Mitteln begrenzt. Die vereinten Nationen forderte im Jahr 2014 3.74 Miliar USD, aber seitdem 15 Oktober 2014 konnte man nur die 51 Prozente besorgen. Dazu noch die weltweit reichende Lӓnder, die unzureichende Finanzierung gaben, haben die syrische Flüchtlinge auf den halben Weg im Hintersicht gelassen. Die Unterstützungen sind immer noch sehr niedrig bei den Aufenthaltserlaubnis und Familienzusammenführungs des Flüchtlinges. Im September 2014 hat Türkei in drei Tagen aus Syrien 130.000 Flüchtlinge ausgenommen. Das war mehr als die Europäische Union, die es innerhalb in drei Jahren gemacht haben. Außer der Europӓische Union haben sich viele reiche Lӓnder  so ӓhnlich in einer nicht-großzügige verhaltung aufgenommen.Obwohl Kanada zum Beispiel zwischen den Jahren 1979- 1980  in 18 Monaten die 60.000 Indische-Chinesische Flüchtlinge angenommen hat, hat sie nur 200 syrische Flüchtlinge bei der Vermittlungsprogramm unterstützt.Es kommt an die Frage, ob man den Ziel erreicht hat, obwohl seitdem Oktober 2014 der Krise schon dreieinhalb Jahr vergangen ist.

Die Zahlen sind nach den Daten der 2015 wie darunter gefolgt, welche die westlichen Lӓnder von der Flüchtlinge angenommen haben:

Deutschland 125.441, Serbien 109.054, Schweden 80.360, Ungarn 54.125, Australien 23.757, Niederland 18.096, Bulgarien 15.714, Dӓnemark 13.230,  Schweiz 8.683, England 7.510, Frankreich 8.050, Belgien 8.230, Spanien 6.253, Norwegen 7.845,Griechenland 3.962, Montenegro 2.962, Zypern  2.622, Rumӓnien 2.332, İtalien 2.168, Mazedonien 2.057, Malta 928, Polen 718, Finnland 656 , Kroatien 352, Tschechischen Republik 304, Luxemburg 241, Portugal188, Albanien 187, Slowenien 187, Irland 101, 100 in Bosnien und Herzegowina, 89 Lettland, die Slowakei 61, 42 Estland, Litauen 28, 14 Island, Liechtenstein 100, Letonya  89,  61 Slowakei, Estland 42, Litauen 28, 14 Island, Liechtenstein 5.

    *http://www.haber3.com/hangi-ulkede-kac-multeci-var-3643929h.htm

4-TÜRKISCHER PROBLEME UND ERGEBNISSE AUF EINEN BLICK

Die Flüchtlingsströme aus Syrien nach der Türkei begann am 29 April 2011 mit

einem Antrag auf Asyl auf das Gebiet der 250-300 syrischen Bürger.Im Jahre 2009 hatten die beiden Seiten eine Aufhebung der Visum Entscheidung , aber Türkei hat gegen die Flüchtlingskrise  den Politik  „offenen Tür“ adoptiert. Türkei hat in Hatay für die Flüchtlinge einen Lager aufgebaut. Türkei wusste, daß die Bemühungen der syrische Flüchtlinge um die Krise in Syrien zu lösen nicht auf die politischen Bemühungen ersetzt werden kann. Daher

zeigte er zuerst Bemühungen um  eine intensive Anstrengungen von Bashar Esad zu reformieren.Da diese politische Bemühung keine Ergebnisse gab, hat die Türkei mit Syrien die diplomatische Beziehungen beendet. Türkei unterstützte die Vereinten Nationen bei der Bemühungen für die Lösung der Probleme. Dann hat die Türkei befestigt, daß die regionalen und internationalen Akteuren bei der Lösung der Krisen nicht entwirkt. Türkei begann die Opposition der Syrien zu unterstüzten. Die Türkei verfügt über eine gut ausgestatteten Lager die erste Intervention für die Flüchtlinge. Das war natürlich eine kurzfristige Lösung. Wegen der Verlängerung des Krieges in Syrien ist der Zahl der Syrer Flüchtlinge mehrer gestiegen, die nach  dem April 2011 in die Türkei kamen. Die sind etwa neunzig Prozent außer dem Lager ; meistens im Südosten der Türkei in den Stӓdten, in Ankara und in İstanbul. Die syriesche Flüchtlinge sind nicht kurzfrist Gӓste in der Türkei; damit braucht man für die Krise der Flüchtlinge eine verweiterende Integration. Türkei hat sich damit entwickelt, um die bleibende Flüchtlinge besser zum Leben aufs Land zu bringen. Die lӓngere Integration und Aufenthalts braucht eine verweiternde Arbeit, weil die Krise sich immer mehr verbreitet. Inzwischen der Intergration ist die zusammen Arbeit mit der  Zivilwissenschaftliche Vereine, Ausbildung, Gesundheit und

Arbeitsgeber sehr wichtig. Natürlich braucht man ja auch eine  wertvolle internationale Unterstüztung und zusammen Arbeit. Türkei war mit einem riesiegen Flüchtlingsprobleme gegeneinander, indem der Krieg in Syrien in der sechsten Jahr war. Nach der offiziellen Ergebnisse hat die Türkei für die Flüchtlinge 9,5 Milliarden ausgezahlt,also im heutigen Kur 24 Milliarden. Die Unterstüztungen von den internationalen Organisationen waren 418 Millionen Dollar, also 1,2 Milliarden Lira. Die Türkei gibt durchschnittlich im Jahr 5,3 Milliarden Lira für die Syrierer aus. Das sieht man besser, wenn man die Budgetzahlen 

benachricht,wie es als ökonomisch eine wichtigkeite Stelle enthӓlt. Das Innenministerium

hat im Jahre 2016 für die Flüchtlinge 4,5 Milliarden Budget zugeteilt. Aus diese Zahlung 4,5 Milliarden ausgabe für die Syrierer ist schon übergestiegen. DİTİP wird nӓchstes Jahr 6,4 Milliarden Budget zustellen. Man erwartet schon, daß auch diese Budget nicht reichen wird.  Man erwartet die Übertreibung der Ausgaben für die Syrierer in den nӓchsten Jahren . Dagegen sollte ja die internationale Fon durch UNCHR in die Türkei 624 Milyon Dollar  senden. Bisher sind nur 134 Milyon Dollar als Fon gesendet. Es wurde eingetragen, daß die Türkei für die Syriesche Flüchtlinge 6 Milliarden Dollar ausgegeben hat.

 

AFAD, ‘’Suriye Raporları’’ (Syrierische Berichten)https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=747&ID=16.

* UNCHR, ‘’Mülteci Bilgileri’’ (Flüchtlinge Berichten) http://www.unhcr.org/turkey/home.php.لمحه عامة عن مشاكل المهاجرين (اللاجئين) السوريين/ARAPÇA

 

المحتويات:

1.     المدخل (المقدمة).

2.     الوضع في سوريا.

3.     أسباب ترجيح تركيا.

4.     لمحة عن مشاكل أوروبا.

5.     لمحة عن مشاكل تركيا والنتيجة.

 

تعتبر الحرب التي شهدتها سوريا من أكبر وأصعب الحروب في تاريخ الإنسانية والتي تسببت في هجرة داخلية وخارجية قصرية.

لماذا حدثت؟

لقد كان لتركية الحصة الأكبر من بين الدول في استقبال المهاجرين من سوريا.  فحسب الأرقام في احصائيات موثوقة يوجد في تركيا أكثر من 3 مليون لاجئ.  زيادة عدد المهاجرين لهذه الطريقة لإلى هذا الحد في فترة قصيرة زيادة كبيرة في اقتصاد كبير من المأكد أن تؤدي إلى عواقب اجتماعية.  علاوة على ذلك لم يتم توزيع اللاجئين على المدن التركية بالتسواي.  مع كثافة نزوح (اللاجئين المهاجرين) وجها لوجه يعنيالوصول إلى حجم أكبر يأتي من العواقب الإقتصادية والإجتماعية في المدن القريبة على سوريا.

الإنتباه إلى أوضاع السوريين.  وبالرغم من أن الحكومة قامت باستضافة ملايين اللاجئين تقوم الحكومة ببذل جهود في محاولة حل المشكلات التي خلقت وتحاول دعم السوريين في جميع الدنيا.

الامتحانالعالمي التي أعطته الحرب السورية كشفت عن ذو الوجهين (وضعت الإنسان ذو الوجهين في الساحة)

أرقام مضحكة في هجرة القرن.  اغلاق الحدود بسبب اللاجئين .وقبول  اللاجئين بشرط تغيير الدين.  في قلب أوروبا بشكل غير منظم و شروط انسانية غير موجود، في هذا الموضوع تركوا تركيا لوحدها تقوم بعمل مخيمات للاجئين واستضافة ما يقارب 3 مليون لاجئ.

الراسبون في الامتحان و في الصف الغرب لمحاولة التغطية على وجههذو الوجهين، قاموا بمحاولة تغيير اقتصاد تركيا في محاولات محددة في هذه الدراسة تبين الدور والجهد الذي قامت به تركيا، قيمةالانسان الغربي في هذه النقطة.  ونحاول التعامل مع طريقة اللعب؟؟؟

دور الثلاثي  (لا يسمع لا يرى لا يتكلم).

 

1.     الوضع في سوريا.

 

في سوريا في الشهر الثالث عام 2011 الحرب التي بدأت ولم تنتهي إلى الآن.  لماذا ترك الملايين بيوتهم وأماكن إقامتهم أكثر من 500000 إنسان قد قتل من بينهم 70000 طفل، وفي حرب إلى الدول المجاورة حوالي 7 مليون لاجئ والذين تركوا بيوتهم داخل سوريا للبحث عن أماكن آمنة مجموعهم حوالي 14 مليون وأكثر جميعهم هربوا من الحرب.  أكثر من 75% من الأطفال والنساء خارج المجتمعات اضطروا للعيش في ظروف صعبة.

 

2.     عوامل وأسباب ترجيح واختيار تركيا.

 

أهم الأسباب أن الشعب التركي والسوري بينهم ارتباط تاريخي ولهم أقرباء في تركيا وتركيا أقرب للاجئين السوريين على الحدود من زمان العثمانيين عاش الأتراك والسوريين سويا مع بعض ولهذه الأسباب قام اللاجئين باختيار تركيا لأنها أكثر أمان

ولأن السوريين وجودوا أن الاقتصاد الذي يستخدم  اخذ في التطور وأن التجمعات التركية تحب المساعدات أخذوا ذلك بعين الاعتبار وقاموا اختيار الاجابة التي قدمتها تركيا للاجئين السروين، بالرغم من السياسات  والأعداد الكبيرة التي خصصت لذلك، بعد مرور عدة سنوات على بداية الحرب (الأزمة) وتزايد أعداد اللاجئين في الدولة، وهذا يجعل الوضع أنه محبط بشكل متزايد وبالرغم من النواقص، سياسة الحكومة، عدم قيام الأمم المتحدة بأخذ جميع مشاكل العرب واللاجئين تباين مدى العجز لديهم.

 

3.     نظرة إلى مشاكل أوروبا أو الاتحاد الأوروبي.

 

تركيا، لبنان، الأردن، العراق، المجموع 5 مليون لاجئ من سوريا في جميع أنحاء العالم 95 بالمئة من اللاجئين هم سوريون من هذه الدول الخمسة 3 منها وهي تركيا، لبنان، والأردن تقاسموا المسؤولية  على ما خلفته الحرب السورية.

(بمساعدة الأمم المتحدة) الأردن ولبنان، هذه الأزمة تجمع القادة الانساني يسمىBMMYK، ولكن قدرته بالرغم منها غير كافية على التحمل بشكل كافي.  في تاريخ 15-10-2014 قامتBM  بطلب 3.74 مليون دولار فقط 51 بالمئة من المبلغ وصل . بالاضافة إلى صندوق الإلتزامات اعطى بشكل غير كافي، يترك اللاجئ السوري في أوروبا نصف الطريق في دولة ما الوعود التي أعطت اللاجئين من اقامة ودعم ولم شمل العائلات جاءت هذه الوعود عار ما زالت مستمرة لم تنفذ، تركيا في الشهر التاسع عام 2014 فقط في غضون 3 أيام فقط تم استقبال ما يقارب 130000 لاجئ هذا الرقم، أكثر من العدد من اللاجئين الذي تم قبوله في غضون 3 سنوات وكذلك خارج الاتحاد الأوروبي الكثير من الدول الفتية في داخلها البخل

مثال: ما بين سنوات 1979 – 1800، في مدة تقارب 18 شهر  60 الفهندي تم قبولهم في كندا، بينما فقد 200 لاجئ سوري فقط 

 

التزموا ببرنامج توطينهم (إعطائهم مكان سكن. بالرغم من مرور 3 سنوات ونصف على الأزمة السورية من تاريخ *** العاشر 2014  (لم يحدد أن كان هناك هدف أم لا) هذه الأعداد التي تم قبولها من الدول الغربية في عام 2015 ألمانيا (441.125) – صربيا (054.109) السويد (360.80) – المجر (125.54) – استراليا (757.23) – هولندا (090.18) – بلغاريا (714.15) – الدمينارك (230-13) – سويسرا (683.8) – انجلترا (510-7) – اليونان (962-3) – الجبل الأسود (962-2) – قبرص (622-2) - النرويج (7845)  -  رومانيا (2.332)  -ايطاليا ( 2.168) مقدونيا ( 2.057)  - مالطا ( .928 )  -بولندا ( 718 )  - فنلندا ( 656 )  - كرواتيا ( 352 ) جمهوريه التشيك ( 304 )  - لوكسمبورغ ( 241 ) – البرتغال ( 188 ) – ألبانيا ( 187 ) – سلوفينيا ( 187 ) – ايرلندا ( 101 ) – البوسنه والهرسك ( 100 ) – لاتوانيا ( 89 ) – سلوفاكيا ( 61 ) – استونيا ( 42 ) – لاتفانيا ( 20 ) – ايسلندا ( 14 ) –

 

4- النطره الى المشاكل في تركيا والحل ؟

تيار اللاجئين من سوريا الى تركيا ، في تاريخ 29 الشهر الرابع عام  2011 في الصراعات والحروب في سوريا عدد الهاربيين يتراوح بين 250 – 300 من السوريين الي تركيا طالبين حق اللجوء ، تركيا ، في عام 2009 م قامت تركيا بفتح الحدود امام اللاجئيين السوريين من مدينه هاتاي وقاموا بالغاء تأشيرات الدخول  الى تركيا للسوريين .

جهود اللجئين السوريين ، تقوم جهود الحكومه على حل الازمه السوريه التي لم تقم لها نظرينها السوريه  . لهذا السبب أولا قام بث الاسد باظهار جهود ممكنه للاصلاح ، عندما لا تعطي هذه السياسه تنتيجه ، قام بقطع الارتباط الدبلوماسي مع سوريا ، مشكله( 13.4) التي تساعد في حلها الداعم الرئيسي هو تركيا .

رؤيه غبر مقامه في حل الازمه من قبل الجهات الفاعله الاقبيميه الدوليه  قامو بالبدء في دعم المحافين. قامت تركيا بخدمات التدخل الاولى لتدفق اللاجئيين عن طريق وضع وعمل مخبمات مجهزه تجهيزا جيدا تقريبا ، بالرغم من ان المخيمات تاسست خلال فتره قصيره في الطبيعة ، ان طالت الحرب في سوريا ( الحرب السوريه ) في الشهر الرابع من 2011 أول دخول للاجئيين الى تركيا . ما يقارب 90 بالمئه من هؤلاء خارج المخيمات

وبعد ذلك كان سبب الرتئيسي في زياده عدد الداخليين ( اللاجئيين ) الى تركيا ، الكثير منهم يعود اصلهم الى الجنوب الشرقي ، مثل انقره واسطنبول يواصلون العيش في المدن الاخري . وان السوريين في تركيا مع انهم يكونو ضيوف ومع تفاقم الازمه السوريه للاجئيين  

يجب عليهم التكيف مع الاوضاع المعيشيه لان اقامتهم ستكون بشكل دائم . بدأت تركيا بفتح الباب امام اللاجئين الذين يودون البقاء في تركيا وتسهيل الامور لهم ، بقاء اللاجئيين لفتره طويله ، وبالأخص تفاقم الازمه ، لقد اتخذ قرار من اجل هذا التكامل تطبيقات الصحه والتعليم مثل الاستخدام        والتجمعات المدنيه المختلفه والتعاون بين المنظمات الاخرى وهذا يتطلب اتحاد ودعم دولي قوي ، بدأت تركيا في محاوله مواجه المشكله التي تواجه المسوريين في الحرب السوريه التى قاربت 6 سنوات من مصادر رسميه  ، الاموال التى قامت تركيا بانفاقها على اللاجئيين 9.5 مليار دولار يعني اليوم بالعمله التركيه  29 مليار ليره   ، بالمقابل الدول الاخري قامت بانفاق 418 مليون يعني  102 مليار ليره  ، يبلغ قيمه الانفاق السنوي التي تقدمه تركيا للسورين  5.3 مليار ليره هذا له أثر كبير في الميزانيه الى الاخذ بعين الاعتبار ، في ميزانيه 2016م قام وزير الاعمال الداخله بتخصيص مبلغ 4.5مليار . الاموال التى تصرف على السوريين تجاوزت من الان الحد المسموح . وزيرالاوقاف دفع 6.4 مليار ليره في السنه الماضيه ، في السنه القادمه ينتظرون تجاوز هذا الحد الذي يصرفه السوريين في UNCHRيجب اعطاء تركيا 624 مليون دولار من الصندوق لدولي  ومع ذلك الى الان اعطت تركيا 134 مليون   وسجل ان تركيا انفقت على السوريين 6 مليار دولار .

 

1.       ОБЗОР на ПРОБЛЕМУСирийские Иммигранты/RUSÇA

ВВЕДЕНИЕ

Сирийская гражданская война вызвала самый большой вынужденная внутренняя и внешняя миграция в истории человечества является свидетелем эмиграции из Турции имеет самую большую долю среди стран. По официальным данным, число беженцев в Турции составляет более 3 миллионов людей. так что в короткое время и рожать с большими экономическими и социальными последствиями таких больших иммигрантов, несомненно, возрастут. Кроме того, доля Турции равного распределения всех городов своих беженцев, миграции беженцев интенсивное лицом к лицу с остальной частью города, недалеко от сирийских экономических и социальных последствий средств, чтобы достичь гораздо большего размера. обратить внимание на положение сирийского и находить решение проблем, вызванных правительство решений ординатуры миллионов иммигрантов, несмотря на все трудности и на международной арене, чтобы поддержать усилия. Весь мир дал человечеству война в Сирии экзамен показал лицемерие дела. миграция с забавными фигурами в волне иммиграции века, стены границы для иммигрантов обучения, которая принимает иммигрантов при условии, что изменения религии, западные около 3000000 сирийских гостей иммигрантов, что Турция устанавливающих не хватает лагеря нерегулярных и гуманитарных условий в сердце Европы осталась одна в этом отношении. Турция, чтобы покрыть остальные западное лицемерие в своем классе в этом экзамене пытается изменить фокус с критикой в ​​некоторых областях. С помощью этого исследования в человеческих ценностях, ссылаясь на западную точку экстраординарных усилий, предпринимаемые попытками Турции иметь дело с тем, как он играет три обезьяны.

 

1-Ситуация в Сирии

 кризис, который начался в марте 2011 года и продолжается в Сирии, где погибло более 500000 человек, 70000 из них дети, которые привели к гибели миллионов людей заставила людей покинуть место, где он жил. Более 7 миллионов человек мигрировали в соседние страны и страны, непосредственно пострадавших, оставив свои дома в сирийском кризисе в более чем 14 миллионов общего с теми, кто ищет убежища в безопасной зоне. Более 75% из которых составляют женщины и дети по-прежнему живут в трудных условиях в лагерях беженцев за пределами огромного большинства.

    

2-ФАКТОРЫ ВЫБОРА  ТУРЦИИ

исторические связи из прошлого Турции и Сирия Хок и быть здесь являются одним из наиболее важных причин их родственников и ограничить миграцию быть расположены в ближайших факторах. Сирийцы нашли надежен, чем эмигрировать в Турцию из-за этих обществ вместе с османской жизни в почти то же самое. экономической структуры и занятости Турции в глаза зная помочь ей во владении сирийцев в обществе Турции, так что предпочтительным является ответ  сирийского кризиса беженцев, несмотря на значительные ресурсы резерва и многие осуществления благоприятной политики, некоторые из начала кризиса прохождение лет, а число беженцев в стране после непрерывного увеличения, показывает, насколько ограничены, что во все более видимым образом. Тем не менее, несмотря на отсутствие политики правительства в целом брать на себя ответственность за создание кризиса беженцев, который является большим контрастом по сравнению с неспособностью международного сообщества.

3. Обзор Европы

Турция, Любнан, Иордания, Ирак и Египет, в общей сложности 5 млн, поступающий из Сирии, сирийские беженцы через 95 процентов мира содержат так. Три из этих пяти стран-Турция, Любнаны и большая часть ответственности за данного кризис Беженца, поддержка Организации Объединенных Наций (особенно любнана и Иордания) загрузка. Учитывая кризис в международной емкости гуманитарной помощи очень бедные уровни руководства в УВКБ делает Однако, учитывая его ограниченные фоновые обязательства. По состоянию на 15 октября 2014 года даты, ООН 2014, 51 процентов внутреннего спроса предоставляются только ситуация 3,74 миллиарда долларов. Богатые страны мира, что их фоне Кроме недостаточный уровень сирийских беженцев на полпути  других углов. Размещение места жительства в стране и поддержку предложение, которые включают в себя комбинацию квот и семье с временным местом жительства по гуманитарному и пить согласны с квотами данных до сих пор остается неловким низкий уровнем баллов. Турция, 2014't сентября, всего три дня, вы должны принять до 130,000 из Сирии. Эта цифра, со всеми предыдущие три года в Европейском  Большинство согласны, что ваше число больше, чем до самых богатых европейских стран в аналогичной мощности в формате, который не щедры. Например, в период с 1979- 1980, в течение 18 месяцев, таких как Канада 60,000  соглашаются, что, в общем, только 200 сирийских взяли на себя обязательство принять программу стажировки. Тем не менее, за три с половиной кризиса упоминается год По состоянию на октябрь 2014 года, дата зерна, даже если цель является низкой неоднозначной. Западные страны, в которых они согласны, в соответствии с 2015 подсчетов данных о беженцах следующим образом.

4-Обзор Турция

поток беженцев из Сирии в Турцию 29 апреля 2011 г. до 250-300  перспектива сирийского гражданина Турции почвенны столкновения стали просьбы о предоставлении убежища. Турция, Сирия была основана в 2009 году как взаимное решение, принятое по делам беженцев визах, чтобы удалить лицо кризиса, «открытых дверей» Политика  и беженцев жильем в лагерях в провинции Хатай пить. Турция, сирийских беженцев за усилия, политические усилия, направленные на  решить кризис. Причина, в первую очередь сосредоточены на усилии показали выполнять удивительные реформы  Эсада. Эта политика не привела, Сирия решила сократить свои дипломатические отношения. Турция, которая поддерживает усилия, как ООН, чтобы решить эту проблему, решение региональных и международных субъектов кризиса оставались неэффективными, начали видеть поддержку Сирии. хорошо оборудованные лагеря в Турции как можно скорее за Услугу лагерей беженцев Однако вмешательство было краткосрочное решение проблемы учебник. расширения войны, сирийская ввода номера в Турции после апреля 2011 года, по делам беженцев привел к увеличению скорости. Примерно девяносто процентов из них находятся вне кемпингов; Юго-восточный регион страны, часто в городах, таких как Стамбул, Анкара и других городах продолжается жизнь. Турция временные «гости» не будет идти с пониманием кризиса беженцев все более комплексные требования по адаптации также появились пить. Продолжение присутствия в стране на данном этапе, что побудила Турцию возобновить «для корпоративного и инфраструктуры потенциала для разработки стал прочным. интеграции беженцев и долгосрочные размещения, особенно масштабы кризиса требуют такого подхода, который очевидно всесторонний и дотошные. Этот процесс интеграции, чтобы решить, покупатель, практик и здравоохранение, образование, занятость, связанные с неправительственными организациями, такими как сотрудничество между различными пространствами де Еще одним важными темами. Кроме того, она также требует сильной международной поддержки и сотрудничества. Турция находится на пороге войны и гуманитарного кризиса шестой самой большой проблемой с обновлением беженец оставался через улицу. Сирийские беженцы в Турции, согласно официальным источникам, деньги, потраченные здесь, то есть 9,5 млрд долларов и 24 млрд фунтов стерлингов в обмен, что сегодня. Вклад международных организаций в расходах в размере $ 418 млн, то есть 1,2 млрд фунтов в левом. тратят в среднем 5,3 млрд турецкой экономики пить в то время как я понимаю лучше, чем бюджетные показатели учитываются. $ 4500000000 2016 бюджет был выделен Министерству де внутренних дел. Для того, чтобы преодолеть эту ситуацию  уже потратило много денег. Годы делам религии при президенте будущих выплат на 6,4 млрд фунтов стерлингов. Это увеличение скорости в бюджете на следующий год также низвержение Религиозного провело. По данным УВКБ 624 миллионов долларов в Турции нуждаются в международном фоне. Тем не менее, до сих пор фона Сумма в $ 134 миллионов долларов. Сирийские беженцы в Турции, пить и тратить деньги, записанные в 6 миллиардов долларов./FARSÇAمقدمه

 

 

جنگ های داخلی سوریه، بعضی مشکلات داخلی و خارجی را به بار آورده است. از آن جمله بزرگترین ضربه را ترکیه دیده است.مردم که در جنگ های داخلی سوریه، به ترکیه مهاجر شده اند تعداد شان به سه میلیون میرسد. این ارقام، رقم رسمی است. در مدت کوتاه به این قدر مهاجر، در واقع ارقام خیلی زیادی است. به این قدر مهاجر که به ترکیه مهاجر شدند، بدون تردید از نگاه اقتصادی و اجتماعی ارقام خیلی بالایی است. قابل یاد آوریست مهاجران سوری که به ترکیه مهاجر شده اند، تعداد زیاد شان به نزدیک ترین شهر های ترکیه یعنی به شهر های که هم مرز سوریه است، مهاجر شده آمده اند، از نگاه اجتماعی و اقتصادی از از نگاه گراف هم، گراف خیلی بالایی است. کشور های جهان دقت شان را باید به طرف سوری ها بکنند، با وجود این همه مشکلات، حکومت که میلیون ها مهاجر را به مهمانی خود قبول کردنده است، به خاطر حل مشکلات شان و به مشکلات منطقه وی شان همکار شوند. این جنگ که بخاطر امتحان خدا به وقوع پیوسته است، بعضی کشور های دو رویه را هم به میدان مبارزه کشانیده است. این ارقام واقعأ بسیار تعجب آوراست،که در بین صد سال این چنین یک موج مهاجرت به وقوع پیوست، بعضی کشور ها به خاطر مهاجر ها در سرحد شان دیوار گرفتند، وحتی بخاطر قبولی شان درخواست تبدیل دینی شان شدند، در قلب اروپا کمپ های را میبینی که اصلا جای زندگی نیست، اروپایی ها به دیگران روا دانستند، ولی ترکیه قبول کننده سه میلیون مهاجر است، اما اروپایی ها ترکیه را تنها گذاشتند. از وضعیت استفاده کرده اروپا میخواهد با دو رویه گی اش، از دروغ گویی اشکوشش دارد ترکیه را بدنامبسازد، میگویند که ترکیه با گروه های توروریست ارتباط دار. این گونه میخواهند نام ترکیه را به جهانیان بد جلوه دهد. در این بازی خواست ما اینست که چگونه دستگیرش نماییم که میخواهد  با شرنوشت سه میلیون انساندر یک زمان بازی نماید.

۱- وضعیت سوریه

بحران که در ماه مارچ ۲۰۱۱ آغاز شده و هنوز هم جریان دارد، بیش از ۵۰۰۰۰۰ انسان کشته شده اند، ۷۰۰۰۰ آنها کودک اند و بخاطر میلیون ها نفر هم منجر به ترک خانه های شان کرده است. بیش از هفت میلیون انسان به کشور های همسایه مهاجر شده اند و بعضی های شان که از جاهای خطر به جاهای امن سوریه کوچ نموده اند، تعداد شان به ۱۴ میلیون میرسد و همچنین در تحت تاثیر بحران ماندند. بیش از ۷۰٪ شان زنان و کودکان بوده اند، تعداد زیاد شان در شرایط دشوار بیرون از کمپ ها زندگی میکنند.

*IHH 2014 گزارش * سازمان سوریهIHH زومرد سونماز/مرکزتحقیقاتاجتماعیانساندوستانه

۲- عوامل که سبب ترجیح شان ترکیه شده است.

ارتباط تاریخی ترکیه و سوریه از قدیم به این طرف است و بودن اقارب شان در اینجا،  نزدیک بودنش در سرحد یکی از آن سبب های به ترکیه مهاجر شده آمدند. از دوران سلطنت عثمانی ها به این این هردو ملت به یک منطقه زنده کرده آمدند، از این خاطر به یکدیگر راحت تر و با اعتمادتر شده اند و  به ترکیه مهاجر شده آمدند. وضع اقتصادی ترکیه این را قبول میکرد که از بیرون هم کارگران را داشته باشد، شاید این را فهمیدند که در ترکیه امکان کار و زندگی است، لهذا این جارا به خواست خود شان ترجیح دادند. پاسخ که ترکیه به بحران سوریه داده است،تخصیص درمنابعقابلتوجهی و با وجود سیاست بسیار قابل توجهی است، سپری شدن بعد از شروع بحران و از پشت مهاجرین که تعداد شان، پی در پی زیاد شدن میگرفت، با رفتن شان نشان میداد که تا چه حد ادامه پیدا خواهد کرد. حتی با کمبودی هایشان، سیاست های حکومت، بخاطر بحران پناهندگان، کلانترین کمک کننده یعنی جامعه بین الملل که با ناکامی اش مقایسه کنی، بزرگترین تضاد بوجود میاید.

۳- نگاهی به مسایل اروپا

ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر، در جمله ۵ میلیون مهاجر، یعنی سراسر را مقایسه کنیم، ۹۵ درصد مهاجرین سوری مهاجر به این کشور ها هستند. این سه کشور- ترکیه، لبنان و اردن- جواب دهند یک قسمت بزرگ از بحران است،  با همکاری ملل متحد ( خاصتا لبنان و اردن) هستند. جواب که رهبری بین الملل انجام میدهند، فقط ضرفیت ایشان هم به همان تعهد که عهد پیان کرده اند انجام میدهند. مصادف با ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۴، درخواست که سازمان ملل متحد در بین ۲۰۱۴ انجام داده ۳،۷۴ ملیارد دالر کرده بود فقط ۵۱ درصد همان وعده را انجام داده است. غنی ترین کشور های جهان که تعهد کرده بودند که به مهاجرین سوری کمک می نمایند، اما در بعضی جاها، در نیمه راهه رها میکنند. گفتند به مهجرین اقامت میدهندو با خواست این که گفته بودند کمک میکنند، با وعده دادنشان شان سهم گرفته بودند، این وعده شان شرم آور است چون به سطح بسیار پایین عمل میکنند. در سپتامبر ۲۰۱۴، تنها ترکیه در بین سه روز ۱۳۰۰۰۰ پناهده سوری را قبول کرده است. این بیشتر از مهاجرین را که اروپا در سه سال قبول نکرده است، بیرون از اروپای بعضی کشور های غنی هم دور دست سخاوتمندانه اش است همکاری نمیکنند. بطور مثال در سالهای ۱۹۷۹-۱۹۸۰ در بین ۱۸ ماه، کانادا ۶۰۰۰۰ مهاجر هندی-چنایی را قبول کرده است، کانادا قبول کرده است در جمله ۲۰۰ مهاجر سوری را به پروگرامش جاداده است. با سال ۲۰۱۴ حساب کنیم از بحران سوریه سه و نیم سال گذشته است، حتی این چنین هدف ناچیز شان هم معلوم نیست که وفادار اند یا خیر. بر طبق آمار ۲۰۱۵ که ایشان داده اند، اروپا همین قدر پناهنده را قبول میکنند.

آلمان ۱۲۵.۴۴۱، صربستان ۱۰۹.۰۴۵۴، سوئد ۸۰.۳۶۰، مجارستان ۵۴.۱۲۵، آسترالیا ۲۳.۷۵۷، هالند ۱۸.۰۹۶، بلغارستان ۱۵.۷۱۴، دنمارک ۱۳.۲۳۰، سویس ۸.۶۸۳، انگلستان ۷.۵۱۰، فرانسه ۸.۰۵۰، بلژیک ۷.۲۳۰، اسپانیا ۶.۲۵۳، ناروی ۷.۸۴۵، یونان ۳.۹۶۲، مونتهنگرو۲.۹۶۲، قبرس ۲.۶۲۲، رمانیا ۲.۳۳۲، اتالیا ۲.۱۶۸، مقدونیه ۲.۰۵۷، مالت ۹۲۸، لهستان ۷۱۸، فنلند ۶۵۶، کرواسی ۳۵۲، جمهوری چک ۳۰۴، لوکزامبورگ ۲۴۱، پرتغال ۱۸۸، آلبانی ۱۸۷، استونی ۴۲، لیتوانیا ۲۸، ایسلند ۱۴، لیختناشتاین ۵ .

*http://www.haber3.com/hangi-ulkede-kac-multeci-var-3643929h.htm

 

۴- نگاهی به مشکلات ترکیه و نتایج آن

دوام پناه جویان سوریه به ترکیه، ازجنگ های سوریه که در تاریخ ۲۹ اپریل ۲۰۱۱ بوقوع پیوست ۲۵۰-۳۰۰ پناه جو به خاک های ترکیه درخواست پناهندگی داده اند. ترکیه در سال ۲۰۰۹ تصمیم گرفتند بود که بدون ویزه سوری هارا به ترکیه قبول نماید، از همان لحاظ دروازه سرحد را به روی پناه جویان باز ماندند و همچنان در منطقه حِتای کمپ هارا به اختیار مهاجرین گذاشتند. ترکیه آگاه بود، برای راه حل پناهندگان کشور سوریه بعضی پلان هارا روی دست گرفت اند و بخاطر حل بحران سوریه، پلان های دیگری جایگزین حرکت های سیاسی نمیشود. بنا بر این در قدم نخست بخاطر انجام اصلاحات در حکومت بشار اسد، شدیدا از خود تلاش های زیادی نشان داد. تا اینکه این سیاست نتیجه ندهد، تصمیم گرفت با سوریه ارتباط ساسی اش را قطع نماید. بخاطر حل مشکلات را که سازمان ملل همکارش بود، ترکیه همچنان تلاش های زیادی را با سازمان ملل یکجا انجام داد. با دید بازیگران منطقوی و بین الملل که در بحران سوریه بی اثر است، بعد همکاری خود را با مخالفین دولت سوریه شروع کرد. ترکیه کمپ های مجهز را در زمان بسیار به پناه جویان ساخت، در واقع برای نخستین بار از طرف طرکیه به مهاجرین سوری انجام داده شده، اما این کمپ ها موقتا برای حل مشکلات پناهنده گان ساخته شده بود. طولانی شدن جنگ در سوریه، موج مهاجرین که اپریل ۲۰۱۱ به ترکیه وارد شدند، این باعث شد تعداد زیاد مهاجرین سوری به ترکیه داخل شدند. تقربا ۹۰ درصد اینها در بیرون از کمپ ها اند؛ عمدتا در شهر های جنوب شرق کشور هستند، زندگی شان را به مثل شهرهای استانبول و انقره در شهر های دیگر زندگی میکنند. فهمیده شد که مهاجرین سوری که ترکیه هستند، مهمان نبوده، با مرور زمان و با برزگ شدن بحران مهاجرین، ضرورتانطباقجامعترنیزپدیدآمدهاست. ترکیه با ازدیاد شدن مهاجرین که میخواهند در ترکیه بمانند، توان که دارد، میخواهد به آنها کار های زیربنایی و توسعه وی را انجام دهد. مهاجرین که با ادغام شدن شان در دراز مدت و جابجا شدن شان، مخصوصا بهتوجهبااندازهبحران،نیازاستیکرویکردجامعودقیق را به دست باید گرفت. در روند این ادغام، تصمیم گیرندگان، صحتبا پزشکان، آوزش و پرورش، شغل و امثال شان، ارتباط باهرنوع سازمان های جامعه مدنی و همکاری تمامی مسایل، یک موضوع جداگانه است. علاوهبراین،نیازبه همکاری وحمایتقویبینالمللیاست. درآستانهجنگوبحران هایانسانیدرسوریه، که سالششم درترکیه شد، ترکیه رابا بزرگترینمشکلپناهندگانمواجهشد. نظر به معلومات های رسمی مهاجرین سوری که در ترکیه اند، خرج مصارف پول شان ۹،۵ میلیارد دالر شده است، این مقدار پول را با پوند امروزی حساب کنیم، از ۲۴ میلیارد پوند تجاوز کرده است. از جمله تمامی مصارف، تنها ۴۱۸ میلیون دالر را سازمان بین المللی کرده است. با حساب لیره ۱،۲ میلیارد لیره میشود. خرجات راکه ترکیه بخاطر سوری ها انجام داده اند، با ارقام اوسط ۵،۳ میلیارد لیره است، جای این ارقام را در بودجه اقتصادی در نظر بگیریم، به راحتی فهمیده میشود. بودجه ۲۰۱۶ را که به وزارت امور داخلی تخصیص داده شد، ۴،۵ میلیارد شد. در جمله با مصارف فعلی یکجا کنیم، در واقع بلند تر ازین ارقام گفته شده میبراید. تخصیص که به ریاست امور مذهبی داده میشود، در سال آینده ۶،۴ میلیارد لیره است. با افزایش سرعت در سال که در پیشرو داریم، با مصارف سوری ها، بودجه بنیاد خیریه هم مبلغ بالایی را طلب خواهد کرد. با این وضعیت، باید به ترکیه از صندوق خیریه بین الملل مبلغ ۶۲۴ میلیون دالر پرداخت شود. با این وضعیت، تا این حال مقدار بودجه ۱۳۴ میلیون دالر بوده است. و مصارف که ترکیه به مهاجرین سوری کرده است، ۶ میلیون دالر اش ثبت شده است.

AFAD, ‘’SuriyeRaporları’’ https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=747&ID=16.

* UNCHR, ‘’MülteciBilgileri’’ http://www.unhcr.org/turkey/home.php.KIRGIZCA/    СИРИЯЛЫК КӨЧМӨН МАСЕЛЕСИНЕ ЖАЛПЫ КӨЗ КАРАШ

 

                                               БУСЭ КЕСКИН

Киришүү                                                                           

1.     Сириядагы абал                                                                                     4

2.     Түркияга артыкчылык берүүлөрүнө болгон факторлор       4

3.     Европанын бул маселеге көз карашы                                          5

4.     Түркиянын маселеге көз карашы жана жыйынтык                 6        


 

                                               КИРИШҮҮ

Сириядагы ички согуш адамзат тарыхынын күбө болгон эң чоң милдетүү ички жана тышкы миграцияга себеп болду.Сириядагы тышкы миграцияда өлкөлөр арасынан эң чоң үлүштү Түркия ээлейт.Расмий маалыматтарга караганда Түркиядагы качкындардын саны 3 миллиондон ашык.Көчмөн калктын мынчалык кыска бир убакыттын ичинде көбөйүшү менен чоң экономикалык жана социалдык жыйынтыктарды жаратуусу шексиз.Өзгөчө Түркиянын бардык шаарларынын качкындардын бөлүнүшүндө  бирдей үлүшкө ээ болбоосу,арткан качкын көчтөрү менен беттешкен Сирияга жакын шаарларда экономикалык жана социалдык жыйынтыктардын дагы да чоң көлөмдөргө алып келүүсү дегенди билдирет.Сириялыктардын абалына көңул буруу жана бардык кыйынчылыктарга карабастан Өкмөттүн миллиондогон көчмөндү конок кылганынын туудурган маселелерине чечим табууларына жана эл аралык аренада аракеттерине колдоо көрсөтүү болуп саналат.Бардык дүйнөнүн бир адамдык сыноо берген Сирия согушу эки жүүздүүлүктөрдү дагы ачыкка чыгарды.Кылымдын көч толкуну менен көптөгөн санда көч алган көчмөндөр үчүн чек араларын жапкан,динин өзгөртүү шарты менен кабыл кылган,Европанын чордонунда тартипсиз жана адамдык шарттары болбогон лагерлер курган батыш,3 миллионго жакын Сириялык көчмөндү конок кылган Түркияны бул маселеде жалгыз калтырды.Бул сыноодо калып калган батыш өзүнүн эки жүздүүлүгүн жабуу үчүн Түркияны белгилүү жерлерде сынга алуу менен адамдарды алаксытууга аракет кылып жатат.Бул эмгек менен Түркиянын адаттан тышкары  көрсөткөн аракеттерине көз жүгүртүп,батыштын адам баалуулуктары маселесинде кандай кош көңүлдүк кылганын карап чыгууга аракет кылабыз.

1-СИРИЯДАГЫ АБАЛ

Сирияда 2011-жылдын март айында башталган жана уланып жаткан кризис,500000ден ашык адам өлгөн,булардын 70000 баланын өлүмү менен аяктап,миллиондогон адамдардын  жашаган жерлерин таштап кетүүсүнө себеп болду.Айлана башка өлкөлөргө көчүп кеткен 7 миллиондон ашык адам жана өлкө ичинде  үйлөрүн таштап коопсуз аймактарда баш калкалагандар менен бирге жалпы 14 миллиондон ашык Сириялык кризистен түздөн түз таасирленген.75 пайыздан көбүн балдар жана аялдар түзгөн качкындардын чоң бөлүгү лагерлерден сырткары оор шарртар астында тиричилик өткөрүп жатышат.

*IHH 2014 Сирия отчету      *IHH Адамды социалдык изилдөө борбору/Зүмрүт Сөнмез                                        

2-ТҮРКИЯГА АРТЫКЧЫЛЫК БЕРҮҮЛӨРҮНДӨГҮФАКТОРЛОР

Түркия жана Сирия элинин байыртан келген тарыхый байланыштары жана өз туугандарынын бул жакта болушу жана чек арага эң жакын жер болуусу миграция факторлорунун  эң маанилүү себептери болуп саналат.Осмонлудан бери чогуу жашаган бул коомдордун турмуш тиричилиги дагы дээрлик окшош болгондуктан Сириялыктар Түркияга көчүп келүүнү ишеничтүүрөк деп ойлошкон.Түркиянын экономикалык түзүлүшүнү жана иш мүмкүнчүлүктөрүн дагы көңулгө алган Сириялыктар,Түркия коомунун жардам берүүсүн билип, ошол себептен бул жерге артыкчылык беришкен.

 

Түркиянын Сириялык качкын кризисине берген жообу,бөлүнгөн каражаттарга жана көптөгөн оң политикаларды ишке ашыруусуна карабастан,кризистин башталышынан бир нече жыл өтүшүнө жана өлкөдөгү качкындардын санынын тынымсыз өсүшүнүн артынан,барган сайын канчалык ченемдүү болгонун көрсөтүп жатат.

3-ЕВРОПАНЫН МАСЕЛЕГЕ КӨЗ КАРАШЫ

Түркия,Ливан,Иордания,Ирак жана Египет,жалпы Сириядан келген 5 миллион качкынды,тагыраак айтканда дүйнө масштабындагы Сириялык качкындардын 95 пайызын баш панек берип жатат.Бул беш өлкөдөн үчөөсү –Түркич,Ливан жана Иордания-качкын кризисине берилген жооптогу жоопкерчиликтин чоң бир бөлүгүн,Бириккин Улуттардын колдоосу менен( өзгөчө Ливан жана Иордания) мойнуна алып жатат.Бул кризиске карата берилген эл аралык инсандык жооптун лидерлигин УВКБ ООН (Бириккен Улуттар Уюмунун Качкындар иши боюнча  Жогорку Башкаруу Комиссары) алып барып жатат,бирок анын дагы кубаттулугу өтө жетишсиз деңгээлде берилген каражаттар менен чектелген.2014-жылдын 15-октябрында,БУУнун 2014-жылдын ичинде талап кылган 3,74 миллиард АКШ долларынын бир гана 51 %ы камсыздалган.Дүйнөнүн эң бай өлкөрү,жетишсиз деңгээлде берген  каржылоо милдеттемелерине кощумча түрдө,Сириялык качкындарды башка жактардан дагы жарым жолдо таштап жатышат.Бир өлкөнүн качкындарга отурукташуу жана колдоо көрсөткөн жайгаштыруу квоталары менен убактылуу жашоо жана үй бүлө бирдигин ичине алган инсандык кабыл алуу квоталары үчүн берилген убадалар,дагы деле уялтуучу бир деңгээлде төмөн бойдон калууда.Түркия 2014-жылы сентябрда,үч күн ичинде Сириядан 130000ге  чейин качкындарды кабыл кылды.Бул цифра,жалпы Европа Биримдигинин өткөн үч жыл ичинде кабыл кылганынан дагы көбүрөөк.Европа сыртындагы көптөгөн бай өлкөлөр дагы берешендик кылбай жатат.Мисалы,1979-1980 жж арасында 18 айлык бир мөөнөттө 60000 Индокытайлык качкындарды кабыл кылган Канада,жалпы 200 гана Сириялык качкынды жайгаштыруу программасын ишке ашыраарын убада кылды.Бирок кризистен үч жарым жыл өткөндөн кийин,2014 –жылы Октябрда ушунча төмөн бир цифранын дагы жүзөгө ашырылып ашырылбашы белгисиз.2015 жылынын маалыматтарына  караганда Батыш өлкөлөрүнүн кабыл алган качкын сандары төмөндөгүдөй:

Германия 125441,Сербия 109054,Швеция 80360,Венгрия 54125,Австрия 23757,Голландия 18096,Болгария 15714,Дания 13230,Швейцария 8683,Англия 7510,Франция 8050,Бельгия 8230,Испания 6253,Норвегия 7845,Греция 3962,Черногория 2962,Кипр 2622,Румыния 2332,Италия 2168,Македония 2057,Мальта 928,Польша 718,Финляндия 656,Хорватия 352,Чехия 304,Люксембург 241,Португалия 188,Албания 187,Словения 187,Ирландия 101,Босния и Герцеговина 100,Латвия 89,Словакия 61,Эстония 42,Литва 28,Исландия 14,Лихтенштейн 5.


 

4- ТҮРКИЯНЫН МАСЕЛЕГЕ КӨЗ КАРАШЫ ЖАНА ЖЫЙЫНТЫК

Сириядан Түркияга качкындардын агымы,2011-жылдын 29-апрелинде Сириядагы жаңжалдардан качкан 250-300гө жакын Сирия жаранынын Түркия жерлерине баш калкалоо талабы менен кайрылуусунан  башталды.Түркия 2009-жылы Сирия менен биргеликте кабыл алган визасыз режим чечиминин алкагында качкын кризисине карата “ачык эшик” саясатын кабыл алды жана качкындардын баш калкалоосу үчүн Хатай районунда лагерлер курушту.Түркия Сириялык качкындарга багытталган иш- аракеттеринин,Сириядагы кризистин чечимине карата саясий  чаралардын ордун  баса албоосун билип турган.Бул себептен,эң башында Башар Асаддын жүргузгөн реформалары боюнча олуттуу бир иш аракет жасады.Бул политика жыйынтык бербегенден кийин,Сирия менен дипломатиялык мамилелерин үзүүнү чечти.БУУнун маселени чечүү жолундагы иш аракеттерди колдогон Түркия,аймактык жана эл аралык актерлордун кризистин чечиминде  бир четте турганын көрүп,Сирия оппозициясын колдоп баштады.Түркия жакшы жабдылган лагерлерди кыска мөөнөттө кызматка коюп качкын агымына карата алгачкы кийлигишүү жасады бирок  лагерлер кыска мөөнөттүк бир проблемага чечим катары курулган эле.Сириядагы согуштун узака созулуусу,2011-жылдагы алгачкы качкын агымынан кийин Түркияга кирген Сириялыктадын санынын тездик менен өсүшүнө себеп болду.Булардын 90 пайызга жакыны  лагер аймактарынын сыртында;көбүнчө өлкөнүн түштүк-чыгыш жагындагы шаарларда,Анкара жана Стамбул сыяктуу башка шаарларда тиричилик өткөрүп жатышат.Түркиядагы Сириялыктардын убактылуу “конок” болбогону белгилүү болгону менен бара бара өскөн качкын кризиси үчүн комплекстүү  бир адаптациянын зарылчылыгы пайда болду.Түркия бул этапта өлкөдө жашоосун улантууну каалаган “туруктуу качкындарга багытталган институттук жана инфраструктуралык көлөмүн чоңойтууга баштады.Качкындардын узак мөөнөттүү интеграциясы жана отурукташуусу,өзгөчө кризистин чоңдугу көз алдына алынганда комплекстүү жана катуу бир жакындоону керектирет.Бул интеграция процессинде чечим чыгаргандар,аткаруучулар менен ден-соолук,билим,жумуштуулук сыяктуу түрдүү тармактар менен алектенген жарандык коом уюдары ортосунда бир  кызматташуу дагы башка бир маанилүү маселе.Мунун жанында,күчтүү бир эл аралык колдоо жана кызматташуу да керек.Сириядагы согуштун жана инсандык кризистин алтынчы жылында Түркия чоң бир качкын маселеси менен беттешти.Расмий булактарга карата Түркиянын Сириялык качкындар үчүн сарптаган акчасы 9,5 миллиард долларды,бүгүнкү курс менен айтканда 24 миллиард лираны ашты.Бул сарптоого эл аралык уюмдардын салымы болсо 418 миллион доллар,лира менен 1,2 миллиардды түзөт.Сириялыктар үчүн Түркиянын сарптаган  орточо 5,3 миллиард лиранын экономикадагы орду,бюджет цифраларын көз алдына алынганда жакшы түшүнүлөт.2016 бюджетинде ички иштер министрлигине бөлүнгөн акча 4,5 миллиардды түздү.Сириялыктар үчүн сарпталган акча мындан көп.Дин иштери министрлигинин келе жаткан жылда төлөй турган акчасы 6,4 миллиард лира.

Бул артыш тездик менен алдыбыздагы жылы Сириялыктарга сарпталган акчанын дин иштери бюджетини дагы ашуусу күтүлүп жатат.А бирок UNCHRге көрө эл аралык фонддон Түркияга 624 миллион доллар берилиши керек.Бирок бул күнгө чейин жөнөтүлгөн фонддун көлөмү 134 миллион доллар.Ал эми Түркиянын Сириялык качкындар үчүн сарптаган акчасы 6 миллиард доллар болуп катталган.

AFAD, ‘’Сирия отчеттору’’ https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=747&ID=16.

* UNCHR, ‘’Качкын маалыматтары’’ http://www.unhcr.org/turkey/home.php.

 

 

 

 

,.

 

SURİYALI İMMİQRANT PROBLEMİNƏ ÜMUMİ BAXIŞ

İÇİNDƏKİLƏR

 

GİRİŞ                                                                                                                        

1.   SURİYAdakı VƏZİYYƏT                                                                                            

2.   TÜRKİYƏni  SEÇMƏKLƏRİNDƏKİ FAKTORLAR                                                                       

3.   AVROPAnın PROBLEMƏ BAXIŞI                                                                                         

4.   TÜRKİYƏNİN PROBLEMƏ BAXIŞI VƏ NƏTİCƏ                                                                         

GİRİŞ

Suriya vətəndaş müharibəsi insanlıq tarixinin şahid olduğu ən böyük zəruri iç və xarici köçə səbəb olmuşdur.Suriyedə ki xarici köçdən ən böyük payı ölkələr arasında Türkiyə götürmüşdür. Rəsmi rəqəmlərə görə Türkiyədəki mühacir sayı 3 milyonun üzərindədir. İmmiqrant əhalisinin bu qədər qısa bir müddətdə və beləsinə böyük artım ilə böyük iqtisadi və ictimai nəticələndirər doğurması şübhəsizdir. Ayrıca, Türkiyənin bütün şəhərlərinin mühacir dağılımından bərabər pay almamaları, sıx mühacir köçləri ilə üz-üzə qalan Suriyaya yaxın şəhərlərdə iqtisadi və ictimai nəticələndirərin çox daha böyük ölçülərə çatması mənasını verməkdədir. Suriyalıların vəziyyətinə diqqət çəkmə və bütün çətinliklərə baxmayaraq Hökumətin milyonlarla immiqranta qonaqlıq etməsinin doğurduğu problemlərinə həll tapmalarına və beynəlxalq arenada səylərinə dəstək verməkdir.  Bütün dünyanın bir insanlıq imtahanı verdiyi Suriya döyüşü ikiüzlülükləri də ortaya qoymuş vəziyyətdə. Əsrin köç dalğasında utopikrəqəmlər ilə köç edən, immiqrantlar üçün sərhədə divar hörən, dinini dəyişdirmə şərtiylə immiqrant qəbul edən, Avropanın göbəyində nizamsız və insani şərtlərdən məhrum düşərgələr quran qərb Təxminən 3 milyon Suriyalı immiqrantı qonaq edən Türkiyəni bu mövzuda tək buraxmışdır. Bu imtahanda sinifdə qalan qərb öz ikiüzlülüyünü örtmək üçün Türkiyəni müəyyən sahələrdə tənqid edərək mərkəz nöqtəsini dəyişdirməyə çalışmaqdadır. Bu iş ilə Türkiyənin göstərdiyi fövqəladə səyə toxunaraq qərbin insani dəyərlər nöqtəsində necə üç meymunu oynadığını ələ almağa çalışacağıq.

1-SURİYƏDƏki VƏZİYYƏT

Suriyada 2011də Martda   başlayan və davam etməkdə olan böhran, 500.000dən çox insanın öldüyü bunların 70.000 uşaqların ölümü ilə nəticələnmiş milyonlarla insanın yaşadığı yeri tərk etməsinə səbəb olmuşdur. Ətraf ölkələrə köç edən 7 milyonu aşan insan və ölkə içərisində evlərini tərk edərək etibarlı bölgələrə sığınanlarla birlikdə cəmdə 14 milyondan çox Suriyalı böhrandan doğrudan təsirlənmişdir. %75indən çoxunu uşaq və qadınların meydana gətirdiyi mühacirlərin böyük əksəriyyəti düşərgələr xaricində çətin şərtlər altında həyatlarını davam etdirməkdədir.

   

2TURKİYƏNİSEÇMƏLƏRİNDƏKİ FAKTORLAR

Türkiyə və Suriya xalqının keçmişdən gələn tarixi bağları və Öz qohumlarının burada olması və sərhədə ən yaxın yer olması köç faktorlarında ki ən əhəmiyyətli səbəblərdəndir. Osmanlıdan bu yana birlikdə yaşayan bu cəmiyyətlərin həyatları da az qala eyni olduğu üçün Suriyalılar Türkiyə ye köç etməyi daha etibarlı tapmışlar. Türkiyənin iqtisadi quruluşunun və Məşğulluq imkanlarını da göz onunda saxlayan Suriyalılar Türkiyə cəmiyyətinin kömək severliğini bilib buna görə buranı seçim etmiştir.Türkiyenin Suriyalı mühacir böhranına verdiyi cavab, ayırmış olduğu qeydə dəyər qaynaqlara və çox sayda müsbət siyasət tətbiqlərinə baxmayaraq, böhranın başlamasının üzərindən bir neçə il keçməsinin və ölkədəki mühacir sayının davamlı olaraq artmasının ardından, gedərək görünər bir şəkildə nə qədər məhdud olduğunu ortaya qoyur. Ancaq əskiklərinə baxmayaraq, hökumətin siyasətləri, mühacir böhranı üçün bir bütün olaraq məsuliyyət götürməyən beynəlxalq cəmiyyətin göstərdiyi müvəffəqiyyətsizliklə müqayisə edildiyində böyük bir təzad meydana gətirir.

3-AVROPAn PROBLEMƏ BAXIŞI

Türkiyə, Livan, İordaniya, İraq və Misir, cəmdə Suriyadan gələn 5 milyon mühaciri, yəni dünya səviyyəsindəki Suriyalı mühacirlərin yüzdə 95ini saxlayır. Bu beş ölkədən üçü -Türkiyə, Livan və İordaniya- mühacir böhranına verilən cavabdakı məsuliyyətin böyük bir hissəsini, Birləşmiş Millətlərin dəstəyiylə (xüsusilə də Livan və İordaniya) yüklənir. Bu böhrana veriləcək beynəlxalq insani cavabın liderliyini BMMYK edir ancaq onun da tutumu olduqca qeyri-kafi səviyyələrdə verilən fond təəhhüdləriylə məhdud. 15 Oktyabr 2014 tarixi etibarilə, BMin 2014 ili içi tələb etdiyi 3,74 milyard ABŞ dollarının yalnız yüzdə 51i təmin edilmiş vəziyyətdə. Dünyanın ən varlıqlı ölkələri, qeyri-kafi səviyyədə verdikləri fond təəhhüdlərinə əlavə olaraq, Suriyalı mühacirləri digər bucaqlardan da yarı yolda buraxırlar. Bir ölkənin mühacirlərə iqamət və dəstək təqdim etdiyi yerləşdirmə kotaları ilə keçici iqamət və ailə birləşməsini ehtiva edən insani qəbul kotaları üçün verilən vədlər hələ utanc verici bir səviyyədə aşağı qalmağa davam edir. Türkiyə, Sentyabr 2014də, yalnız üç gün içində Suriyadan 130.000 qədər mühaciri qəbul etdi. Bu rəqəm, bütün Avropa Birliyinin keçən üç il içində qəbul etdiyindən daha çox Avropa xaricindəki çox sayda zəngin ölkə də bənzər bir şəkildə comərd olmayan bir tutum içində. Məsələn, 1979- 1980 illəri arasında 18 ay kimi bir müddətdə 60.000 Hind toyuğuçunlu mühaciri qəbul edən Kanada, cəmdə yalnız 200 Suriyalı mühaciri yerləşdirmə proqramına götürəcəyini təəhhüd etdi. Ancaq böhranın üzərindən üç yarım ilin keçdiyi Oktyabr 2014 tarixi etibarilə, bu cür aşağı bir hədəfin belə tutdurulub tutturulamadığı naməlum. 2015 məlumatlarına görə Qərbli ölkələrin qəbul etdikləri mühacir ədədləri bu şəkildədir.

Almaniya 125.441, Serbiya 109.054, İsveç 80.360, Macarıstan 54.125, Avstriya  23.757, Hollandiya 18.096, Bolqarıstan 15.714, Danimarka 13.230,  İsveçrə 8.683, İngiltərə 7.510, Fransa    8.050, Belçika 8.230, İspaniya 6.253, Norveç 7.845,Yunanistan 3.962, Qaradağ 2.962, Kipr      2.622, Rumıniya 2.332, İtaliya 2.168, Makedoniya 2.057, Malta 928, Polşa 718, Finlandiya             656 ,Xorvatiya352, ÇexRespublikası 304, Lüksemburq 241, Portuqaliya 188, Albaniya 187, Slovenya 187, İrlandiya 101, Bosniya Hersoqovinya100, Latviya  89,  Slovakya 61, Estonya  42,  Litva 28, İslandiya 14,  Lixtenşteyn 5

   4Türkiyənin PROBLEMƏ BAXIŞI VƏ NƏTİCƏ

Suriyadan Türkiyəyə mühacir axını, 29 Aprel 2011 tarixində Suriyadakı qarşıdurmalardan qaçan 250-300 qədər Suriya vətəndaşının Türkiyə torpaqlarına sığınma tələbinin olmağıylabaşladı. Türkiyə, 2009-cu ildə Suriya ilə qarşılıqlı olaraq götürmüş olduğu vizaları qaldırma qərarı çərçivəsində mühacir böhranı qarşısında "açıq qapı" siyasətini mənimsədi və sığınmacıların sığınması üçün Hatay elində düşərgələr qurdu. Türkiyə, Suriyalı sığınmacılara istiqamətli səylərinin, Suriyadakı böhranın həll edilməsi istiqamətindəki siyasi səylərin yerini alabilməyəcəyinin şüurunda idi. Bu səbəblə, əvvəlcə Başar Esadın islahatlar etməsi mövzusunda sıx bir səy göstərdi. Bu siyasət nəticə verməyincə, Suriya ilə diplomatik əlaqələrini kəsmə qərarı aldı. BMin problemin həlli yolundakı səylərinə dəstək verən Türkiyə, regional və beynəlxalq aktyorların böhranın həllində təsirsiz qaldığını görərək, Suriya müxalifətini dəstəkləməyə başladı.  Türkiyə yaxşı təchizatlı düşərgələri qısa müddətdə xidmətə qoyaraq mühacir axınına istiqamətli ilk müdaxiləni etdi ancaq düşərgələr qısa vədəli bir problemə həll xüsusiyyətində qurulmuşdu. Suriyadakı döyüşün uzanması, 2011də Apreldəki ilk mühacir axınından sonra Türkiyəyə girən Suriyalı sayının sürətlə artmasına səbəb oldu. Bunların təxminən yüzdə doxsanı düşərgə sahələrinin xaricində; əksəriyyətlə ölkənin Cənub-şərq bölgəsindəki şəhərlərdə, Ankara və İstanbul kimi digər şəhərlərdə həyatlarını davam etdirir. Türkiyədəki Suriyalıların keçici ‘qonaq' olmayacağının başa düşülməsi ilə gedərək böyüyən mühacir böhranı üçün daha geniş əhatəli bir adaptasyon lazımlılığı da ortaya çıxdı. Türkiyə bu mərhələdə ölkədəki varlıqlarını davam etdirmək istəyən ‘qalıcı mühacirlərə istiqamətli təşkilati və altyapısal tutumunu inkişaf etdirməyə başladı. Mühacirlərin uzun vədəli inteqrasiyası və məskunlaşması, xüsusilə böhranın böyüklüyü göz qarşısında saxlanıldığında əhatəli və vasvası bir yanaşma tələb edir. Bu inteqrasiya müddətində qərar alıcılar, tətbiq edicilər, ilə sağlamlıq, təhsil, məşğulluq kimi fərqli sahələrlə əlaqədar vətəndaş cəmiyyət təşkilatları arasında əməkdaşlıq da bir başqa əhəmiyyətli mövzu. Bunun yanında, güclü bir beynəlxalq dəstək və əməkdaşlıq da lazımdır. Suriyadakı döyüşün və insani böhranın altıncı ilinin eşiyində Türkiyə böyük bir mühacir problemi ilə qarşı-qarşıya qaldı. Rəsmi qaynaqlara görə Türkiyənin Suriyalı mühacirlər üçün xərcləmiş olduğu pul 9.5 milyard dolları yəni bu gün ki qur ilə 24 milyard lirəni aşmışdı. Bu xərcləməyə beynəlxalq quruluşların qatqısı isə 418 milyon dollarda yəni 1,2 milyard lirə də qaldı. Suriyalılar üçün Türkiyənin xərclədiyi illik ortalama 5,3 milyard lirənin iqtisadiyyatdakı yeri isə büdcə rəqəmləri göz önünə alındığında daha yaxşı aydın olur. 2016 büdcəsən də daxili işlər nazirliyinə ayrılan büdcə 4,5 milyard oldu. Suriyalılar üçün xərclənən pul indidən bunu aşmış vəziyyətdə. Diyanət işləri başçılığının gələcək ildəki ödeneği 6,4 milyard lirə. Bu artım sürətiylə önümüzdəki il Suriyalılara xərclənən pulun diyanət büdcəsini də aşması gözlənilir. Halbuki UNCHR e görə beynəlxalq fonddan Türkiyə ye 624 milyon dollar axıdılması lazımdır. Ancaq bu zamana qədər axıdılan fond miqdarı 134 milyon dollardır  Və Türkiyənin Suriyalı mühacirlər üçün xərclədiyi pul 6 milyard dollar olaraq yazılmışdır.

 

جبئسہ ایک کب هطئلہ کے ه تٌقلی شبهی/URDUCA

: فھرضت
تعبرف
حبل صورت شبم هیں .1
عواهل کے کر ےً ه تٌخب کو ترکی .2
ضے حوالے کے هطئلہ اش جبئسہ کب یورپ .3
تًبئج کے اش اور جبئسہ کب هطئلہ اش کب ترکی .4
تعبرف
شبهی خب ہً خ گٌی کی خّہ عے ا غًب یً تبسیخ کی عت عے ثڑی خجشی ا ذًس یًّ ا سّ ثیش یًّ ه تٌملی
عبه ےٌ آئی۔
هوبلک هیں عے شبهی پ بٌہ گضی ںٌْ کب ثڑا زظہ تشکی هیں پ بٌہ لی ےٌ کے لئے آئے۔ عت
عشکبسی اعذاد شوبس کے هبثك تشکی هیں پ بٌہ گضی ںٌْ کی تعذاد 4 هلیي عے صیبدہ ہے۔
ک ئْی شک ہًیں کہ ثڑ تُے ہ ئْے تبسکِ ؿّي آثبدی کے ایک هختظش لّت هیں ثہت ثڑے هعبشی ا سّ
عوبخی تًبئح ہ ںْ گے ۔
هضیذ ، زمیمت یہ ہے کہ تشکی کے توبم شہش ںّ هیں پ بٌہ گضیي کی تمغین ثشاثش ہًیں، تشکی کےشہش خ شبم کے لشیت ہیں ا سّ خہبں صیبدہ شبهی هہبخش پ بٌہ گضیي ہیں ہّبں هعبشی ا سّ عوبخی تًبئح صیبدہ
ؿ لْ عشع تک پہ چٌ عکتے ہیں ۔
شبم کی ط سْت زبل کی ؿشف هت خْہ کشیں ا سّ ثیي الال اْهی هیذاى هیں اى کی هذد کشیں تبکہ لاک ںِْ
تبسکیي ؿّي کے توبم هغبئل ک زل کیب خبئے، خي کی عت هغبئل کے ثب خّ دْ زک هْت هیضثب یً کش سہی
ہے ۔
عت ےً ,شبم کی خ گٌ خظ هیں عبسی د یًب ےً ا غًب یًت کب اهتسبى دیب ا سّ اط هیں ثہت عی ه بٌفمت ث یِ
عبه ےٌ آئی ۔
خظ طشی هیں هہبخیش ںّ کی تعذاد هیں اػبفہ ہ اْ، تت ث یِ ی سْپ ےً ثہت کن تبسکیي ؿّي ک پ بٌہ
دی ا سّ ایک عشزشی دی اْس ث یِ تبهیش کی۔ ی سْپ ےً تبسکیي ؿّي ک پ بٌہ دی ےٌ کی ششاعت
ث یِ سک یِي خیغے کے هزہت کی تجشیلی ا سّ ثہت غیش ا غًب یً زبلات ث بٌ دیں ۔ اعی خّہ عے
تبسکیي ؿّي تشکی آئے ا سّتشکی ےً اکیلے تمشیجب تیي هلیي هہبخشیي پ بٌہ دی۔
هغشة اّلے اط ا غًب یًت کے اهتسبى هیں بًکبم ہ گئے ہیں ا سّ اة اپ یٌ ؿشف عے ت خْہ ہٹب ےً کے لئے
تشکی پشت مٌیذ کش سہے ہیں ثعغ چیض ںّ هیں، طشف اپ یٌ ه بٌفمت چ پِب ےًکے لئے۔
اط هبلعہ کے رسیعے ہن یہ خب ےً گے کہ هغشة کظ ؿشذ تیي عمل ه ذٌ ث ذٌس ىّ کی ؿشذ ک یِل سہب ہے
ا سّ تشکی کی لبثل رکش ک شْش ںْ پش ث یِ س شّ یٌ ڈالیں گے۔
1. شبم هیں صورت حبل ;
شبم هیں خ تجبہی آج کل خبسی ہے، ہّ هبسچ 3122 هیں شش عّ ہ اْ ت بِ۔ اط ی خّہ عے 611,111
عے صیبدہ ل گْ ںْ ہلاک ہ ئْے ہیں، اى هیں عے 81,111 ثچے ت ےِ ا سّ هلیي عے صیبدہ افشاد
ثے گ شِ ہ ئْے ہیں۔
عبت هلیي عے صیبدہ افشاد ک اپ بٌ گ شِ ثبسچ ڑِْ کش د عّشے هوبلک هیں ه تٌمل ہ بًْ پڑا۔ ثبلی افشاد ک هلا کش خ شبم کے ا ذًس ہی ه تٌمل ہ ئْے، کل 25 هلیي افشاد اثش ا ذًاص ہ ئْے ہیں اط تجبہی عے۔
پ بٌہ گضی ںٌْ کی زذ عے صیبدہ ثہت هشکل زبلات هیں ا سّ کیوپ ںْ عے ثب شُ سہ سہی ہے۔ اط هیں
صیبدہ ع سْت ىْ ا سّ ثچ ںْ کی ہے۔
عواهل: کے کر ےً ه تٌخب کو ترکی .2
شبم ا سّ تشکی کے دسهیبى تبسیخی تعلمبت، تشکی هیں شبهی ںْ کے سشتہ داس ںّ کب ہ بًْ ا سّ عشزذ کے
لشیت ہ بًْ، عت عے اہن خّ ہْبت ہیں، شبهی ںْ کی تشکی هیں ه تٌملی کی۔
یہ د ثشادسی عل تٌ عثوب یًہ کے د سّ عے عبت ثغش کش بً سہی ہیں۔ یہ د ىًّْ تمشیجب ایک خیغی ہیں،
اعی لئے شبهی ںْ ک تشکی ه تٌمل ہ بًْ صیبدہ ه بٌعت لگب۔
تشکی کب التظبدی ڈ بُ چًے ا سّ س صّگبس کے ه اْلع پش غ سْ کشتے ہ ئْے، شبهی ںْ ےً فیظلہ کیب کے
تشک هعبششے کی هذد زبطل کشئیں گے خیغے کہ تشک هہوبى اًْص ہیں۔
شبم هیں تجبہی شش عّ ہ ےًْ کہ ثعذ تشکی کب سدعول ثہت هسذ دّ ہے اط شبهی پ بٌہ گضیي کے هعبهلے
هیں، اگشچہ تشکی هیں کبفی عّبئل ا سّاچ یِ زکوت عولی ث یِ ہے۔
تشکی کی زکوت عولی کی ک تْبہی ںْ کے ثب خّ دْ ث یِ اگش اى ک ثیي الال اْهی ثشاد ی کی رهہ داسی
عےه اْص ہً کیب خبئے ت فشق هکول ؿ سْ پش اّػر ہ خبئے گب۔
ضے: حوالے کے هطئلہ اش جبئسہ کب یورپ .3
: تشکی، لج بٌى، اسدى، عشاق ا سّ هظش هیں کل 6 هلیي شبهی پ بٌہ گضیش ہیں، هلت کہ د یًب ث شِ کے 6
فیظذ شبهی پ بٌہ گضیش اى هوبلک هیں ہیں۔
اى پب چً هوبلک هیں عے تیي هلک، تشکی، لج بٌى ا سّ اسدى ےً اط هہبخشیي کے هغئلہ پش ثہت اّػر
ت خْہ دی ہے،ال اْم هتسذہ کی هذد عے ث یِ، خبص ؿ سْ پشلج بٌى ا سّ اسدى ےً۔
ی ایي ایچ عی اط ثسشاى کے ثبسے هیں ثیي الال اْهی عر پش ا غًب یً سدعول کی لیبدت کش سہب ہے،
لیکي اط کی طلازیت ثہت بًکبفی عر تک هسذ دّ ہے، ف ڈٌ گً کویٹی کی جّ عے۔
ال اْم هتسذہ کی ؿشف عے دسخ اْعت ت یِ کہ اهشیکی 4.85 ثلیي ڈالش فشاہن کی خبئے 3125 کے لے،
لیکي اط هیں عے طشف 62 فیظذ هلے اکت ثْش، 3125 هیں۔
د یًب کے اهیش تشیي هوبلک، اپ ےٌ بًکبفی هعب ذُ ںّ کہ عبت عبت شبهی هہبخشیي ک آد ےُ ساعتے هیں
چ ڑِْ سہے ہیں دیگش هعبهلات هیں ث یِ۔
خ هعب ذُے تظفیہ ک ٹْہ، سہبئش گبہ، ا غًب یً ہوذسدی ا سّعبسػی سہبئش گبہ ک ٹْہ کی ث یٌبد پش کیے
گئے ہّ اث یِ تک ششه بٌک عر تک کن ہیں۔
عتوجش 3125 هیں، تشکی ےً تمشیجب 241111 شبهی پ بٌہ گضی ںٌْ ک لج لْ کیب طشف تیي دى کے لّت
هیں۔
ه بِخشیي کے کے اعذاد شوبس کہ ؿبثك، ثبلی اهیش هوبلک کب س یّہ ی سْپی هوبلک کی ؿشذ ہی ہے
ا سّ یّغے ہی ہے خیغے 4 عبل پہلے ت بِ۔
هثبل کے ؿ سْ پش،کی یٌڈا ےً 71111 ع دْیشی ه بِخشیي ه طْ لْ کیئے، : 2:8 عے لے کش 2:91 کے
د سّاى 23 هبہ کے لّت هیں، لیکي اة طشف 311 شبهی ه بِخشیي ک ه طْ لْ کش ےً کب هعب ذُ کیب۔
تبہن، اکت ثْش 3125 هیں، اط ثسشاى کے عبڑ ےُ تیي عبل کے ثعذ یہ اّػر ہًیں کہ ات بٌ کن ہذف زبطل
ہ ث یِ عکتب ہے کہ ہًیں۔
عبل د ہضاس پ ذٌسہ کے اعذاد شوبس کے هبثك، پ بٌہ گضی ںٌْ کی تعذاد خ هغشثی هوبلک ےً لج لْ کی،
ه ذٌسخہ ریل ہے;125.441
 
جره یٌ
109.054
ضربیب
80.360
ضویڈى
54.125
ہ گٌری
23.757
آضٹریب
18.096
ہبلی ڈٌ
15.714
بلغبریہ
13.230
ڈ وًبرک
8.6
83
ضوئٹسرلی ڈٌ
7.510
برطب یًہ
8.050
فرا صً
8.230
بیلجین
6.253
ضپیي
7.845
بًروے
3.962
یو بًى
2.9628.230
 
بیلجین
6.253
ضپیي
7.845
بًروے
3.962
یو بًى
2.962
هو ٹًی یًگرو
2.622
قبرص
2.332
روهب یًہ
2.168
اٹلی
2.057
هیطیڈو یًب
928
هبلٹب
718
پولی ڈٌ
656
في لی ڈٌ
352
کروشیب
304
چیک رپبلک
241
لکطوبرگ
188
پرتگبل
187
البب یًہ
187
ضلووی یٌب
101
آئرلی ڈٌ
100
بوض یٌب و ہرزیگووی بٌ
89
لیٹویب
61
ضلوواکیہ
42
ایطٹو یًب
28
لتھوا یًب
14
آئص لی ڈٌ
5
لکٹ طٌٹبئيhttp://www.haber3.com/hangi-ulkede-kac-multeci-var-3643929h.htm
 
تًبئج: کے اش اور جبئسہ کب هطئلہ اش کب ترکی .4
شبهی پ بٌہ گضی ںٌْ کی آهذ، 361 411 شبهی هہبخشیي کے لے عیبعی پ بٌہ کی دسخ اْعت کے ثعذ شش عّ -
ہ یْ، ا سّ : 3 اپشیل 3122 ک شبم عےتشکی آئے۔
تشکی ےً پ بٌہ گضی ںٌْ اّلے هغئلہ ک زل کش ےً کے لے 'ک لِے دس اّصے' کے بًم عے پبلیغی ث بٌئی،
ا سّ یّضا پبلیغی ختن کی خ : 311 هیں ث بٌئی ت یِ۔ ط ثْہ 'زبتے' هیں پ بٌہ کے هتلاشی ل گْ ںْ کے لے
کوپ ث بٌئے۔
تشکی اط ثبت اّلف ت بِ کہ هہبخیشیي کے هغبئل هیں اى کی ک شْیش، عیبعی ک شْش ںْ کی هتجبدل ہًیں ہ عکتی،خظ عے شبم کی ط سْت زبل ثہتش ہ ۔ْ اعی خّہ عے عت عے پہلے تشکی چبہتب ت بِ کہ ثشبس
الاعذ کچ اطلازبت کشے۔ خت تشکی کی یہ پبلیغی بًکبم ہ ئْی ت اط ےً فیظلہ کیب کہ شبم کے عبت عت عفبستی تعبلمبت ختن کش دے۔ تشکی ال اْم هتسذہ کب عبت دے سہب ت بِ اط هغئلہ کے زل کہ لےا سّ
عبت هیں شبم کے هخبلفیي کب ث یِ عبت دی ےٌ لگب، خت اط ےً دیک بِ کے علالبئی ا سّ ثیي الال اْهی
کشداس هغئلہ ک زل کش ےً هیں زظہ ہًیں لے سہے۔
تشکی ےًه بِخشیي کےهغئلہ هیں پہلی هذاخلت تت کی خت اع ےٌ ثہت کن لّت هیں اچ یِ ؿشذ عےلیظ
کیوپ لگبئے، لیکي یہ کیوپ طشف ایک للیل هذت کےهغئلے ک زل کشکشئیں گے۔ خیغے کے شبم هیں
خ گٌ ت عْیع ہ سہی ہے ا سّ اط خّہ عے ا سّ ث یِ صیبدہ شبهی هہبخشیي تشکی هیں داخل ہ سہے ہیں۔اى
هیں عے تمشیجب 1: فیظذ کیوپ اّلے علالعے عے ثبہش ہیں، اى هیں عے صیبدہ تش هلک کے خ ةٌْ
هششلی علال ںْ هیں ہیں ا سّثبلی ا مًشہ ا سّاعت جٌ لْ هیں سہ سہے ہیں۔ اط اتشاف کے عبت کہ تشکی هیں
شبهی عبسػی هہوبى ہًیں ہ ںْ گے، عّیع تش ه اْفمت کی ػش سّت پیش آئےگی۔
اط هشزلے پش، تشکی اپ ےٌاداس ںّ ا سّ ث یٌبدی ڈ بُ چًہ کی طلازیت هیں اػبفہ کش سہب ہے اى هغتمل
سہ ےٌ اّلے پ بٌہ گضی ںٌْ کے لے خ اپ ےٌ اثبثے تشکی هیں ثشلشاس سک بٌِ چبہتے ہیں۔
هہبخیشیي کی ؿ یْل هذت ث ذٌ ثغت ا سّ نُ آ گٌُی کے لے ایک ثہت دسعت ا سّ هکول ؿشیمہ کبس
چبہیئے ہ گب، خبص ؿ سْ پش خت اط ثسشاى ا سّ تجبہی کی شذت هعبل مْ کش سہے ہ ںْ۔
غیش عشکبسی اداس ىّ کے دسهیبى تعب ىّ ا سّ هختلف شعج ںْ کے فیظلہ کش ےً اّلے، پشیکٹیش شٌص
کےدسهیبى ا سّ س صّگبس، طست کے اداس ىّ کے دسهیبى ث یِ تعب ىّ ثہت اہن ہے، نُ آ گٌُی ک ثشلشاس
سک ےٌِ کے لیے۔ اط کےعبت عبت هؼج ؽْ ثیي الال اْهی زوبیت ا سّ تعب ىّ کی ػش سّت ہ گی۔
شبم هیں خ گٌ ا سّتجبہی کبچ ٹِب عبل شش عّ ہ ےًْ ک ہے ا سّ تشکی تبسکیي ؿّي افشاد کے هغئلہ عے د چبس ہے۔ عشکبسی رسائع کے هبثك، خ سلن تشکی ےً شبهی ه بِخشیي پش لّف کی ہے ہّ : ثلیي ڈالش
عے صیبدہ ہے، خ کے آج کل کے صس هجبدلہ کی ششذ کہ هبثك 35 ثیلي لیشا کے ثشاثش ہے۔ ثیي
الال اْهی اداس ںّ ےًاط هیں 529 ثلیي ڈالش شبهل کئے، خ کے 3۔ 2ثلیي لیشا کے ثشاثش ہیں۔ تشکی کی
ا عّؾ خشچ 4۔ 6 ثلیي لیشا شبهی ںْ کے لے ہے۔ هعیشت هیں یہ تت ثہتشعود بِ خبئے گب خت ثدت اعذاد شوبس پش غ سْ کیب خبئے۔
2016 کے ثدت هیں 6۔ 5 ثیلي سلن هختض کی گی ت یِ صّاست داخلہ ک ا سّ شبهی ںْ پش خشچ ک خب ےً
اّلی سلن هخظ صْ کشدا سلن عے تدب صّ کش گی۔ اگلے عبل، 5۔ 7 ثیلي لیشا، هزہجی اه سْ کے هسکوہ کہ
لے هختض کیئے خبئیں گے۔ یہ ا ذًاص کیب خب عکتب ہے کے، شبهی ںْ پش خشچ ہ ےًْ اّلی سلن هیں اػبفہ
ہ گب، خظ خّہ عے هزہجی اه سْ کے هسکوہ ک دی گئی سلن عے ث یِ خشچب تدب صّ کشے گب۔ خت کے
ی ایي ایچ عی (UNHCR) کے هبثك، 735 هلیي ڈالش، ثیي الال اْهی ف ڈٌ عےتشکی ک فشاہن کئیے
خبئیں۔ الجتہ، اة تک خ سلن ف ڈٌ هیں عے دی گئی ہے ہّ طشف 245 هلیي ڈالش ہے ا سّ خ سلن تشکی
ےً شبهی ه بِخشیي پش لّف کی ہے ہّ سیکبسڈ کے هبثك 7 هلیي ڈالش ہے۔
*AFAD, '' شبهی سپ سْٹظ '' https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=747&ID=16.
*UNHCR, '' هہبخشیي کی هعل هْبت '' http://www.unhcr.org/turkey/home.php 
 
 
 
PROBLEMA ŠIRJSKIH MIGRACIJ/SLOVAENCE

VOD

Sirskadržavljanskavojna je povzročilanajvečjiprisilnonotranje in zunanjemigracijepriča v človeškizgodovini.Izseljevanje iz Sirije, da ima Turčija je največji delež med državami. Po uradnih podatkih je število beguncev v Turčiji je več kot 3 milijone.Torej, v kratkem času in da se rodi z velikimi gospodarskimi in socialnimi posledicami tako veliko priseljencev, a je nedvomno povečala.Poleg tega je delež Turčije enako razdelitev vseh mestih svojih beguncev, migracije beguncev intenzivno oči v oči s preostalim delom mesta blizu sirske gospodarske in socialne posledice sredstva, da dosežejo veliko večje velikosti.Opozoriti na položaj sirskih in iskanju rešitev za težave, ki jih izdelavo rezidenco vlade za milijone priseljencev povzroča, kljub vsem težavam in na mednarodnem prizorišču je podpreti prizadevanja.Ves svet je dal človeštvu vojna v Siriji izpit pokazala hinavščino primera.Migracija s smešnimi zneski v val priseljevanja stoletja, stenske meje za priseljence učenja, ki sprejema priseljenci pod pogojem, da spremembe vere, zahodne skoraj 3 milijone sirske priseljencev goste, da je Turčija ustanovitvi nima tabor od nerednih in humanitarnih razmerah v srcu Evrope je ostal sam v zvezi s tem.Turčija za pokritje ostale zahodne hinavščine v svojem razredu v tem izpitu seposkuša spremeniti kontaktno točko kritizirani na nekaterih področjih.S to študijo v človeških vrednot, ki se nanaša na zahodni točki izredne prizadevanj poskusi Turčije, da se ukvarjajo s tem, kako je igrati tri opice.

RAZMERAH V SIRIJI

Kriza, ki se je začela marca 2011 in se nadaljuje v Siriji, kjer je več kot 500.000 ljudi je umrlo, 70.000 izmed njih otroci, ki so povzročila na milijone smrtnih primerov ljudi, da so zapustili mesto je živel v.Več kot 7 milijonov ljudi so preselili v sosednje države in države, ki zapustijo svoje domove v sirski krizi v več kot 14 milijonov skupaj s tistimi, ki iščejo zatočišče v varnem območju neposredno prizadela.Več kot 75%, od katerih so otroci in ženske še vedno živijo v težkih pogojih v begunskih taboriščih zunaj veliko večino.

* IHH 2014 poročilo * Sirija IHH Humanitarna socialna raziskovalni center \ Zümrüt Sönmez

 

DEJAVNIKI PRI IZBIRI TURČIJO

Iz preteklih zgodovinskih vezi z ljudmi iz Turčije in Sirije, da je tu in omejiti njihove sorodnike med najpomembnejšimi vzroki za migracije od najbližjega mesta bi dejavnikov.Sirci so ugotovili zanesljiv kot izselil v Turčiji zaradi teh družb skupaj od Otomanskega življenje v skoraj enaki. struktura in zaposlitvene možnosti Turčije gospodarske v oči vedoč severlik ji pomagati v lasti Sircev v turške družbe, tako da je to prednost odgovor etmiştir.türkiye sirski begunske krize, kljub precejšnjim sredstev rezerve in mnoge izvajanje ugodne politike, nekaj od začetka krize minevanje let in se je število beguncev v državi po nenehno povečuje, razkriva, kako omejena, da je v vse bolj viden način. Vendar pa kljub temu manjka politike vlade kot celote, da prevzamejo odgovornost za ustvarjanje krize begunca, ki je velik kontrast v primerjavi z neuspeh mednarodne skupnosti.

3 -AVRUPA PROBLEMA PERSPEKTIVA

Turčija, Libanon, Jordanijo, Irak in Egipt, 5 milijonov beguncev iz Sirije v celoti, da je dom za 95 odstotkov sirskih beguncev po vsem svetu. Tri od teh petih držav-Turčija, Libanon in Jordan-begunsko krizo v odgovorom, da velik del odgovornosti Združenih narodov s podporo (zlasti v Libanonu in Jordaniji) nakladanje. Zaradi tega je vodstvo mednarodnega humanitarnega odziva na krizo, UNHCR, vendar omejena na zmogljivost svojih obveznosti financiranja dani na zelo nizki ravni. Dne 15. oktobra 2014 je ZN zaprosil znotraj 2014 za 3740000000 $ dosegli le 51 odstotkov primerov.Svetovni najbogatejše države, poleg obveznosti, ki jih je dal nezadostno financiranje, sirski begunci so zapustili na pol poti v drugih pogledih.obljube glede humanitarne sprejem kvot, ki vsebujejo začasno prebivanje in družinsko združitev z beguncev z kvot ponovne naselitve po državi prebivališča ter zagotoviti podporo še vedno sramotno nizko raven.Turčija, septembra 2014, je sprejel le do 130.000 beguncev iz Sirije v treh dneh.Te številke, se vsi strinjali, da je Evropska unija v treh letih več zunaj Evrope, da mnoge bogate države na podoben način kot v ne-velikodušno odnos.Na primer, v letih 1979- 1980, v obdobju 18 mesecev Hindiçinl 60.000 beguncev, ki so sprejete v Kanado, je storjena skupaj le 200 sirskih beguncev, bo program umestitev.Toda tri leta in pol, saj je kriza šele oktobra 2014, ni mogoče zagotoviti tako nejasne stojala cilj še nižja.ot sledi.

Nemčija 125 441 Srbija 109 054 Švedska 80 360, Madžarska 54 125, Avstrija 23 757, Nizozemska 18 096, Bolgarija 15 714 Danska 13 230, Švica 8683, Anglija 7510, Francija 8050, Belgija 8230, Španija 6253, Norveška 7845, Grčija 3962, Črna Gora 2962, Ciper 2622 Romunija 2332, Italija 2168, Makedonija 2057, Malta 928, Poljska 718, Finska 656 Hrvaška 352 Češka 304, Luksemburg 241, na Portugalskem 188, Arnavutluk187, v Sloveniji 187, na Irskem 101, Bosna in Hercegovina 100, Latvija 89, Slovaška 61, 42 Estonija, 28 v Litvi, 14. Islandija, Lihtenštajn 5

* Http: //www.haber3.com/hangi-ulkede-kac-multeci-var-3643929h.htm

4-TURČIJA PROBLEMI PREGLED IN REZULTATI

TurčijatokbeguncevizSirije, Turčije se je začela s prošnjozaazilnaozemljuSirijedržavljanibežijokonflikta v Sirijina 250-300 do 29. aprila 2011. Turčija, ki je Sirijaokvirprejetih s sebojdviganjeodločitevzaizdajovizuma v letu 2009 gledenabegunskokrizosprejela "odprtihvrat" politika, kiimasedežtaborišča v provinciHataynasprejembeguncev.Turčija, sirskebegunce v njihovihprizadevanjihzarešitevkrize v Siriji se je zavedal, da je političnaprizadevanjanimogočenadomestiti.Torej, najprej je pokazala intenzivno prizadevati, da bi reforme Basar Esad je.Ta politika se je izkazala sumljiva, zato se je odločila zmanjšati diplomatske odnose s Sirijo.Ponuja podporo prizadevanjem ZN k reševanju problemov Turčije pri reševanju krize regionalnih in mednarodnih akterjev videli neučinkoviti, Sirija začela podporo opozicije.Turčija ima dobro opremljeno taborišča prvo posredovanje za takoj v obratovanje možnem času prihoda beguncev je bilo ustanovljenih taboriščih, vendar je narava kratkoročno rešitev problema.Podaljšanje vojne v Siriji, po prvem valu beguncev v aprilu 2011 povzročila hitro naraščanje števila Sircev vstopa Turčije.Devetdeset odstotkov jih zunaj območja kampa; predvsem v urbanih območjih na jugovzhodu države, nadaljuje svoje življenje na drugih mestih, kot Ankari in Carigradu.Sirci v Turčiji začasni "gostje" z razumevanjem, da bo povečana begunec širši prilagoditev potreba pojavila za krizo.Turčija, ki želijo ohraniti svojo prisotnost v državi, v tej fazi "začela razvijati institucionalne in infrastrukturne zmogljivosti za trajne beguncev.Dolgoročno povezovanje in reševanje beguncev, zlasti zahteva celovit in strog pristop pri obravnavi obseg krize.To povezovanje je v procesu odločevalcev, zdravniki, zdravstvo, izobraževanje, drugega pomembnega vprašanja v sodelovanju med organizacijami civilne družbe, ki se nanašajo na različna področja, kot so zaposlovanje.Poleg tega, da potrebujemo močno mednarodno podporo in sodelovanje.Na robuvojne in humanitarnekrize v Siriji, je bilšest let v Turčiji, ki se soočajo z velikimproblemombeguncev.Sirske begunce v Turčiji že porabili za 9,5 milijarde $, glede na uradne vire denarja, ki so presegli tečaju 24 milijard lira danes.Prispevek teh mednarodnih organizacij so porabili tudi 418 milijonov dolarjev, ki je 1,2 milijarde funtov.Turčije Sirski porabi povprečno letno 5,3 milijarde funtov za mesto v gospodarstvu je bolje razumemo, če upoštevamo podatke proračuna.2016 proračuna so namenili tudi notranji proračun zadeve Ministrstvo je bilo 4,5 milijarde.Sirski denar porabili za to že presegla svojo zadevo.Verske zadeve sredstva 6,4 milijarde funtov v naslednjem letu svojega predsedovanja.S tem se poveča hitrost, porabljen Aramejce prihodnje leto pa naj bi presegla proračun vere.Vendar pa po mnenju UNHCR Turčija mednarodnega sklada za v višini 624 milijonov $ je treba sprati.Vendar pa je do zdaj pretakajo višino sredstev, 134 milijonov $.In denar, porabljen za sirske begunce v Turčiji je bil posnet kot 6 milijard dolarjev.

AFAD, Sirija Poročila " https://www.afad.gov.tr/tr/ıcerikdetay1.aspx?ıcerikıd=747&ıd=16 .

* UNHCR, "Informacije za begunce '' http://www.unhcr.org/turkey/home.php .

 

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Tekâmüldeki Değişim
Mehmet M. TURAN
Türkçülük, ne kadar millî?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
Süleyman TUNA
Mahalli basın güçlü ise siz de güçlüsünüz
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön