YENİ FİKİR HABER

Mustafa Savaş: “Ak Parti’nin siyaset felsefesi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’dır”

06-12-2017

AK Parti Aydın Milletvekili MKYK Üyesi Mustafa Savaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapmış olduğu konuşmada ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’dır” dedi. Savaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşmasında şunları kaydetti.

AK Parti Aydın Milletvekili MKYK Üyesi Mustafa Savaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapmış olduğu konuşmada ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’dır” dedi. Savaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşmasında şunları kaydetti.
Sayın Bakanım, Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
    Henüz genç bir bakanlık olmasına rağmen üstlendiği sorumluluk ve yaptığı icraatlarla vatandaşlarımızın sosyal refahının artmasında en önemli rollerden birini oynayan Bakanlığımızın daha nice hizmetlere matuf olmasını temenni ediyorum.
    Sayın Bakanım, "sosyal devlet" kavramı ilk kez 1961 Anayasamızda yer almıştır. Anayasa'da geçen ifade ışığında, sosyal devletin temel amacı, herkese insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi sağlamaktır. Hâliyle bu düzenleme, sosyal devlet ilkesinin içeriğini oluşturan geniş bir hak ve ödevler listesini de beraberinde getirmiştir. Ancak ne yazık ki 2002 yılına kadar sadece kâğıt üzerinde bir ifade olarak kalmıştır. Çok geçmişe gitmeye gerek yok, 1980'ler, 1990'lar ve 2000 kriziyle, vatandaşlarımızın nasıl sosyal refahtan uzak bir hayata maruz kaldıklarını gördük. Gençlerimiz ve çocuklarımız bilmez, inşallah bir daha yaşamayız ama vatandaşlarımızın hastasının hastanede rehin kaldığı günleri hepimiz biliyoruz. Zaman zaman ekranlarda, geçmişte hastanelerimizde yaşanan manzaraları görmekteyiz. Bu işler acısı görüntüler ve daha fazlası öylece akıp gidiyor. Kimse üstüne alınmasın, ben dün ile bugünü gözler önüne sermeye çalışıyorum. Yani insanız, elbet unutuyoruz o günleri. 
    Dönüp bir de Anayasa'mızda yazana bakıyoruz, insan onuruna yaraşır bir hayat vurgusu. Dedik ya, maalesef kâğıt üzerinde kalmıştır. 2002 yılında AK PARTİ olarak iktidara geldik. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışımızla vatandaşlarımıza "Merhaba" dedik. Sosyal devleti vatandaşlarımızla tanıştırdık. Siyasi ve ekonomik istikrar, iyi bir refah devleti kurmanın anahtarıdır. Hamdolsun, biz bu anahtarı elimizden hiç bırakmadık. Güçlü ekonomimiz ile güçlü sosyal politikalar uygulamalarını geliştirdik. 
    Önceki yıllarda faize, İMF'ye, görev zararlarına, bütçe açıklarına giden millî kaynaklarımızı sosyal harcamalara ayırarak milletimizin faydasına kullandık. 2000'li yılların başında sosyal harcamaların gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 5 civarındayken bu oranı günümüzde yüzde 14'lere kadar çıkardık. Bu önemli artışla ülkemiz, diğer OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında son on beş yılda sosyal harcamalarını en çok artıran ülke oldu. Ülkemizi orta insani gelişmişlik düzeyindeyken yüksek insani gelişmişlik düzeyine çıkardık. Yeter mi? Elbette yetmez. Aziz milletimizi layık olduğu muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız ve bunu tüm dünyaya ilan edeceğiz inşallah. 
    Sayın Başkanım, "sosyal politikalar" denilince sosyal güvenlikten eğitime, kentleşmeden güvenliğe, hassas gruplarımıza yönelik hizmetlerden sağlığa daha birçok alan akla geliyor. Bu alanlarda ve daha fazlasında herkes ve her kesim için politikalar ürettik. Kimi zaman var olan ama yapılmayanları hayata geçirirken kimi zaman ilklere imza attık. Engelli vatandaşlarımız ve yaşlılarımız için cumhuriyet tarihinde bir ilk olan evde sağlık hizmetlerini başlattık. Sosyal politikalarda attığımız en büyük adım ise hiç şüphesiz ki bu politikalarımızın tek bir çatı altında yürütülmesi için kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızdır. 2011 yılında Bakanlığımızın kurulmasıyla birlikte sosyal politika hizmetleri ilk defa tek bir merkezden yürütülmeye başlandı.
    Değerli milletvekilleri, sosyal politikaların başına aileyi ekledik. Çünkü, aile sosyal refahın dağıtımında rol oynayan en önemli aktörlerden biridir. Sosyal politika anlayışımızı bireyi, aileyi ve toplumu güçlendiren bir temele dayandırıyoruz. Bu temelle güçlü ailelerin güçlü toplumu inşa edeceğine inanıyoruz. Aile bir çınar gibidir, yıllar yılı geleceğe kök salarak millî ve insani değerlerimizin nesiller boyu devamını sağlar ve bu devamlılıkla gelecek umudumuz olan evlatlarımız sağlıklı, hayırlı nesillere dönüşür. Toplumun mihenk...
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
    BAŞKAN - Sayın Savaş, bir dakika... 
    Buyurunuz. 
    MUSTAFA SAVAŞ (Aydın) - Bakanlığımızın kadınlarımız başta olmak üzere aileye yönelik çalışmalarını da takdirle takip ediyoruz. 
    Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınlarımız siyasetin öznesidir." sözünden hareketle özellikle karar alma mekanizmalarında kadınlarımızın aktif olması konusunda önemli çalışmalar yaptık. Kadınlarımızı istihdam alanlarında daha seçilebilir ve sürdürülebilir hâle getirmeyi teklif ediyorum. Bu açıdan özellikle Aydın'ı, ilimizi göz önüne aldığımızda kadınlarımız genel itibarıyla tarım sektöründe ve geçici işlerde yer almakta. Bu yönüyle kadın çiftçilerimizin sigorta kapsamına girmesi için aile reisi olması koşulunu kaldırmıştık. Bu ve buna benzer uygulamaların kamu kurum ve kuruluşlarına ek olarak özel sektöre de kadın istihdamını sürdürebilir kılacak bir yönetmeliğin de, kadınlarımıza yönelik yapılan başarılı çalışmalarımızı da daha verimli noktaya getireceğine inanıyorum. Başarılarınızın artarak devam edeceğine inancım tamdır Sayın Bakanım. 
    Milletimizin sosyal refahını artırarak doğrudan insana dokunan politikalarımız devam edecektir. Güçlü ekonomimizle güçlü sosyal politikalarımızın devam etmesi dileğimle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın 2018 bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. yeha
 
 
 
Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Tekâmüldeki Değişim
Mehmet M. TURAN
Türkçülük, ne kadar millî?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
Süleyman TUNA
Mahalli basın güçlü ise siz de güçlüsünüz
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön