YENİ FİKİR HABER

Çalışan taşeron işçilere kadro yolu açıldı....

03-07-2018

 Kitler ve bağlı ortaklıklarında çalışan taşeron işçilere kadro yolu açıldığını  belirten Hak-İş Konfederasyonu Hizmet İş Sendikası  Aydın İl Başkanı Koray Güneş “  HAK-İŞ'in, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerimizin ilgili teşekkül ve ortaklıklarında işçi statüsünde istihdamı yönünde mücadelesi karşılık görmüştür” dedi. 

“UZUN SOLUKLU MÜCADELE, MEYVESİNİ VERDİ”

Uzun soluklu mücadelenin karşılığını aldığını belirten Başkan Güneş şunları söyledi: “Konfederasyonumuzun uzun soluklu mücadelesi ve girişimleri sonucu 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki ve özel bütçeli kamu kurumlarında/kuruluşlarında hizmet alımı kapsamında taşeron şirketlerde çalışan işçiler, 02.04.2018 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi/geçici işçi kadrolarına geçirilmişlerdir.

Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıkları yanında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan işçiler başta olmak üzere, kapsam dışında kalan taşeron işçilerinin tamamının kamu iktisadi teşekkülleri (KİT) veya kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına geçişinin sağlanması için Konfederasyonumuz mücadelesini sürdürmüştür.

Nihayetinde, Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin de hali hazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında, işçi statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin 21/06/2018 tarihli ve 2018/11991 Sayılı Kararname 30/06/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan ve 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde, ilgili teşekkül ve bağlı ortaklığında işçi statüsünde istihdam edilebilecektir.

İki yıl kesintisiz çalışma süresinin hesaplanmasında yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler dâhil edilmeyecektir. 

Dolayısıyla son iki yıl içerisinde, yıllık izin, doğum izni, askerlik hizmeti nedeniyle veya toplamda 30 günü geçmeyen sürelerde çalışması kesintiye uğrayan işçiler de kapsam dâhilinde olacaktır.

Kapsam dâhilinde olan işçilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23’üncü maddesinde yer alan düzenlemeler esas alınacaktır.

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar,  bu kararın yürürlüğe girmesinden itibaren aynı yıl içinde yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav yapacaktır. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslarla gerekli nitelikleri tespit etmeye,  Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarının yönetim kurulları yetkili olacaktır.

KİT’lerde çalışan alt işveren işçilerimizin de, ilgili teşekkül ve ortaklıklarında işçi statüsünde istihdamı yönünde Konfederasyonumuzun mücadelesinin karşılık görmesi, bu yönde düzenleme yapılması, Konfederasyonumuz ve tüm çalışanlar açısından ümit ve memnuniyet vericidir.”

“CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ettiklerini belirten Güneş sözlerini şöyle bitirdi:”Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımıza, Bakanlar Kurulu üyelerimize, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, emeği ve katkısı olan herkese çalışanlar adına teşekkür ediyor,  düzenlemenin ülkemiz ve tüm çalışanlar için hayırlı olmasını diliyoruz.

Özellikle Kitlerdeki sorunun çözümü için bizlere önderlik yapan ve Hükümete çözüm yolları konusunda dosya sunan takipçisi olan Hak-iş Konfederasyonu ve Hizmet-iş Sendikası Genel Başkanımız sayın Mahmut Arslan'a Aydın İl başkanlığı olarak teşekkür ederiz.

Kamu kurum/kuruluşlarında, KİT’lerde istihdam edilen ancak kapsam dışında kalan tüm taşeron işçilerinin kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına atanmaları yönündeki mücadelemiz, daha önce de defaten beyan ettiğimiz üzere, kamudaki tüm taşeron işçiler kadroya geçirilinceye kadar devam edecektir.”
yeha

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Tekâmüldeki Değişim
Mehmet M. TURAN
Türkçülük, ne kadar millî?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
Süleyman TUNA
Mahalli basın güçlü ise siz de güçlüsünüz
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön