YENİ FİKİR HABER

Mustafa Savaş’tan İYİ Parti’ye cevap

11-10-2018

İYİ Parti Grubu'nun döviz kurlarındaki artışla ilgili grup önerisine cevaben AK Parti Aydın Milletvekilimiz  ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş'ın Genel Kurul’da cevap verdi.
  
 
 

 
İYİ Parti Grubu'nun döviz kurlarındaki artışla ilgili grup önerisine cevaben AK Parti Aydın Milletvekilimiz  ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş'ın Genel Kurul’da cevap verdi. Savaş onuşmasına şöyle dedi: 
 
"2008 yılında yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz sonrasında AmerikanMerkez Bankası’nın piyasaya likidite enjekte etmesiyle birlikte gelişmekte olan ülkelere önemli oranda döviz girişi olmuştur. 
Parasal genişleme dönemi olarak adlandırılan bu dönemde gelişmekte olan ülkeler düşük faizli dış kaynağa kolay bir şekilde erişmiştir.
Parasal genişlemenin sona ermesi ve Amerikan Merkez Bankasının faiz artırımına başlamasıyla birlikte gelişen ekonomilerden döviz çıkışı yaşanmaya başlamış ve faiz artırımlarının devam etmesi nedeniyle de gelişen ekonomiler bu durumdan olumsuz etkilenmiştir.
Bu nedenle ülkelerin yurtdışından yeni kaynak temini zorlaşmıştır. Amerikan Merkez Bankasının faiz artırımına devam etmesi nedeniyle de gelişen ülkelerin para birimlerinde değer kayıpları yaşanmaktadır.Bu kayıp sadece Türkiye’ye özgü değildir.  
Ülkemiz bu olumsuz gelişmeden diğer gelişen ekonomilere göre daha fazla etkilenmiştir. Ama bu etkilenme hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır.  
Ayrıca, reel sektörün dış borcunun yüksekliği ve bu borcun yönetilemez olduğu yönünde de bir algı operasyonu yürütülmektedir. Şunun bilinmesini isterim ki reel sektörün dış borcu yönetilebilir düzeydedir. Reel sektörün dış borcunun %83’ü 2.000 firma üzerindedir. 
Bu firmaların büyük bir bölümü ithalat-ihracat yapan ve döviz riskini yönetmekte uzmanlaşmış kurumsal firmalardır. Kur atağını da profesyonelce yönetmektedirler. Kısa vadede yani bir yıl içerisinde ödeyecekleri borç ile alacakları arasında negatif bir durum bulunmamaktadır.Diğer taraftan bankacılık sektörününde döviz açık pozisyonu bulunmamaktadır.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına gelince de bu kararların her zaman objektif kararlar olmadığına yönelik bir örnek vermek istiyorum. 
Güney Afrika ve Türkiye aynı ülke grubunda değerlendirilmektedir.Güney Afrika’nın büyüme oranı % 1.3 iken Türkiye’nin geçen yıl ki büyüme oranı %7, 4’tür.
Kamu borçlarının milli gelire oranı ise Güney Afrika’da %52.7 iken, Türkiye’de bu oran %28,3’tür. 
İşsizlik oranları ise bizde %10, Güney Afrika’da ise %27.5’tir. 
Bütün bunlara rağmen Güney Afrika yatırım yapılabilir bir ülke, Türkiye ise yatırım yapılamaz bir ülke olarak değerlendirilmiştir.Bunlar objektif kararlar değildir. 
Bu ekonomik ve siyasi operasyonlarla devlet yönetimi el değiştirsin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yolundan sapsın, milletimiz Büyük Türkiye idealinden uzaklaşsın istiyorlar.
Güçlü meclis, siyasi istikrar ve güçlü ekonomiyle bu oyunların da üstesinden geleceğiz.  Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıkladığı Yeni Ekonomi Programıyla almış olduğu tedbirler, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun aldığı çok önemli kararlarla bu süreci de aşacağız. Çünkü Türkiye ne 2002 öncesi Türkiye ne de bankacılık sektörümüz o zamanki sektör. "
 
 
Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Tekâmüldeki Değişim
Mehmet M. TURAN
Türkçülük, ne kadar millî?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
Süleyman TUNA
Mahalli basın güçlü ise siz de güçlüsünüz
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön