YENİ FİKİR HABER

AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAVA KALİTESİNİ İZLİYOR

03-12-2018

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bakanlık tarafında kurulan  Hava Kalitesi İzleme İstasyonları ile hava kirliliği noktasında  etkin bir çalışmanın içinde olduğu belirtildi. 

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “İlimiz sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi, azaltılması ve hava kirliliğine etkisi olan faktörlerin belirlenerek bu kapsamda yapılacak çalışmaları daha etkin ve daha verimli hale getirmek ve amaca ulaşmak için, konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve denetlemek amacıyla Bakanlığımızın yayımlamış olduğu 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolü Genelgesi ile birlikte 179 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı alınarak hava kirliliği konusunda etkin çalışmanın yolu açılmıştır.
Söz konusu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak kullanılacak katı yakıtların (ithal ve yerli kömür, biyokütle) özellikleri detaylı bir şekilde belirlenmiştir.
İlimiz sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması için:
-Dış ortam sıcaklığının 15 oC nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,
-Kalorifer ve sobaların; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 oC, konutlarda ise 20 oC dan yukarıda olmayacak şekilde yakılmasına,
-Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 oC dan yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak , ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,
-Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde soba ve kaloriferlerin mümkünse 10:00 ve 16:00’saatleri arasında yakılmamasına
hassasiyetle riayet edilmesi gerekmektedir.
 
İlimizde ısınma maçlı kullanılabilecek katı yakıtların Valiliğimizden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ) Uygunluk İzin Belgesi ve Satış İzin Belgesi almış olmaları gerekmektedir. Bu yakıtlar Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi bulunan satıcılar tarafından satılabilmektedir. Halkımızın Valiliğimizce satışına izin verilmiş olan katı yakıtları kullanmaya özen göstermesi gerekmektedir.
İlimizde ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi amacı ile, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Başkanlıkları tarafından kömür satış bayileri, yakma tesisleri ve ateşçiler denetlenmekte, uygun yakıt kullanımının sağlanması ve uygun yakma teknikleri konusunda denetim, inceleme ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında yapılan rutin kontrollerde, İlimize katı yakıt giriş ve çıkışı kontrol altında tutulmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilimize kurulan Hava Kalitesi İzleme İstasyonları aracılığı ile anlık hava ölçümleri yapılmakta ve ölçüm sonuçları kamuoyu ile http://www.havaizleme.gov.tr web adresi üzerinden paylaşılmaktadır.” 
 
Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Tekâmüldeki Değişim
Mehmet M. TURAN
Türkçülük, ne kadar millî?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
Süleyman TUNA
Mahalli basın güçlü ise siz de güçlüsünüz
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön