YENİ FİKİR HABER

Şartlar

Bu web sayfasının kullanımı, bu Şartlar ile belirlenmektedir ve web sayfasına her erişiminizde bunların bağlayıcılığını kabul edersiniz.

Bu web sayfasındaki malzeme, sadece sizin bilginiz için sağlanmaktadır ve ona bağlı olarak hareket etmeden önce ek danışma ve bağımsız araştırma yöntemlerini kullanmanız gerekir. YeniFikirHaber.com, web sayfasında herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Böyle bir değişiklikten sonra web sayfasına girdiğinizde, bu tip değişiklikleri kabul etmek zorunda olacaksınız.

Bu web sayfasındaki bilgiler, zaman zaman güncellenmektedir. YeniFikirHaber.com, bu web sayfasındaki bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliği konusunda her türlü çabayı göstermesine rağmen, bu bilgilerin kalitesi, doğruluğu ve eksiksizliği hakkında, açık veya ima yoluyla herhangi bir temsil veya garanti taşımamaktadır.

YeniFikirHaber.com önceden bildirmeden, web sayfasını veya herhangi bir bölümünü herhangi bir zamanda, size veya üçüncü taraflara karşı herhangi bir yükümlülük taşımadan değiştirebilir, kesebilir veya yayından kaldırabilir.

Yasaların olanak verdiği ölçüde, sizin web sayfasını (veya web sayfası ile bağlantılı başka bir sayfayı) kullanamamaktan veya herhangi bir bilgisayar virüsü ya da sistem arızası ile ilişkili olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan veya dolaylı zarar ve hasar, iş, gelir veya kar kaybı, verilerin bozulması veya imhası, veya bunlardan kaynaklanan zarar veya hasarlar dahil, herhangi bir zarar veya hasar için kontrat, hata veya başka türlü (ihmal sonucu yükümlülük dahil) yükümlülük kabul etmez, ve YeniFikirHaber.com, özellikle bu tür zarar veya hasar olasılığına karşı açıkça bilgilendirilmiş olsa dahi bu tür yükümlülükleri üzerine almaz.

Web sayfasının sizin tarafınızdan kullanımı sonucu YeniFikirHaber.com’den kaynaklanan bütün maliyetlere, zararlara, masraflara ve diğer yükümlülüklere karşı YeniFikirHaber.com’i vareste tutmanız gerekmektedir.

Yasal Kullanım

Web sayfasını, sadece yasalara uygun amaçlar için kullanabilirsiniz.

Bağlantılar

YeniFikirHaber.com’nin, başkaları tarafından hazırlanan web sayfalarına bağlantı vermekte olduğuna dikkatinizi çekeriz. YeniFikirHaber.com, böyle web sayfalarında yer alan içeriğin doğruluğu veya yasallığı için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Diğer web sayfalarına erişim için YeniFikirHaber.com bağlantısını kullanıyor olmanız, bu web sayfalarının içeriğinin YeniFikirHaber.com tarafından desteklendiği anlamına gelmez.

Telif

Aksi belirtilmedikçe, bu web sayfası ve bu web sayfasının içinde yer alan tüm malzemenin telif ve benzeri hakları YeniFikirHaber.com’e aittir. Malzemeyi kopyalama veya bölümlerini yazdırma işlerini, sadece kendi kişisel amaçlarınız için yapabilirsiniz. Bu malzemeden herhangi birini, ticari veya kamuya açık amaçlarla kullanamazsınız.

YeniFikirHaber.com’nin yazılı izni olmadan, bu web sayfalarının tümünü veya herhangi bir bölümünü internetten çekip depolayarak, elektronik veya diğer herhangi bir veritabanı kurmaya (başka bir programın kullanımı yoluyla dahil, doğrudan ve dolaylı olarak) yetkiniz yoktur. YeniFikirHaber.com’nin izni olmadan, bu web sayfasının hiçbir bölümü çoğaltılamaz, başka bir web sayfasına aktarılamaz veya saklanamaz, elektronik veya elektronik olmayan yollarla yayımlanamaz veya herhangi bir kamusal veya ya da elektronik çekme sistemine dahil edilemez. Böyle bir izin için talepler, "İletişim" bölümünden YeniFikirHaber.com’e gönderilebilir.

Korunan Haklar

Bu web sayfasında yer alan herhangi bir YeniFikirHaber.com işareti, amblem veya diğer düşünsel mülkün yanlış kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Bu web sayfasının kullanımında, YeniFikirHaber.com’e ait herhangi bir marka, hizmet işareti, amblem, telif veya herhangi başka entelektüel mülkün haklarına tecavüz edecek veya tecavüz etme olasılığı olan herhangi bir şeyi yapmamayı kabul etmektesiniz.

Bu Şartlarda Değişiklikler

YeniFikirHaber.com, bu Şartlar’a zaman zaman ekleme veya değişiklik yapabilir. Böyle bir değişiklik veya ekleme sonrasında web sayfasına erişim yaptığınızda, değiştirilmiş veya eklenmiş Şartlar’ı kabul etmiş sayılırsınız.

Kayıt Bilgilerinizin Doğruluğu

YeniFikirHaber.com’e sağladığınız herhangi bir bilginin doğru, eksiksiz ve size ait olduğunu sağlamakla yükümlüsünüz. Şayet YeniFikirHaber.com, sağladığınız bilginin sahte veya yanlış olduğuna ya da size ait olmadığına herhangi bir nedenle kani olursa, sizin bu web sayfasına giriş yetkinizi kaldırarak giriş yapmanızı yasaklayabiliriz. YeniFikirHaber.com, sahte veya yanlış olduğu veya sizin olmadığı öğrenilen bu tip bilgileri, doğrudan ve uyarı yapmadan web sayfasından kaldırmaya yetkilidir.

Web sayfasına sizin tarafınızdan yerleştirilen bilgiler

YeniFikirHaber.com, müstehcen, küçük düşürücü, saldırgan veya YeniFikirHaber.com’nin kanısına göre üçüncü tarafların düşünsel mülkü veya gizlilik hakları gibi üçüncü taraf haklarına zarar verdiğini düşündüğü herhangi bir malzemeyi, maliyeti size ait olmak üzere herhangi bir zamanda kaldırma haklarını kendinde tutar. Sizin bu web sayfasına yerleştirmiş olduğunuz herhangi bir bilginin neticesinde oluşacak zarar veya hasar ya da YeniFikirHaber.com’a yapılabilecek herhangi bir eyleme karşı savunma amacıyla yapılacak masraflara (yasal masraflar dahil) karşı YeniFikirHaber.com'i tam ve sürekli olarak tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Yetkili Yasa ve Uygulanabilir Yönetmelikler

Bu Şartlar, Türk yasalarına bağlıdır ve bu web sayfasının ve bu Şartlar’ın kullanımından kaynaklanan veya ilişkili herhangi bir sorun veya anlaşmazlık durumunun yasal çözümünde, Türk mahkemelerinin tek yetkili olduğunu kabul etmektesiniz.

Sizin bu Şartlar’a aykırı davrandığınız yönünde YeniFikirHaber.com’nin yeterli nedenlerle ikna olması halinde, YeniFikirHaber.com’nin web sayfasına girişi veya sayfanın kullanımını sonlandırmaya veya askıya almaya hakkı mahfuzdur.

Güvenlik

YeniFikirHaber.com, kendisine gönderilen veya YeniFikirHaber.com tarafından sizin bilgisayar sisteminizde tutulan kişisel bilgilere erişen yetkisiz üçüncü taraflara karşı bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön